Akkrum.net

De actie van Rosa van Tricht (links) voor het behoud van kastanjebomen op de Tsjerkebleek in Akkrum was aanleiding voor de raadsdiscussie over het gemeentelijk kapbeleid.

De discussie over de kap van kastanjebomen in Akkrum wordt voortgezet in de raadscommissie van de gemeente Heerenveen op maandag 30 mei 2022. Op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 praten de commissieleden over het kapbeleid in de gemeente. Ze maken zich zorgen over het feit dat bijzondere en monumentale bomen zomaar gekapt kunnen worden, zoals in Akkrum dreigde het geval te zijn. Een groep inwoners redde twee paardenkastanjes op de Tsjerkebleek van de kap.

De monumentale-bomenlijst van Heerenveen is lang niet compleet, constateren D66 en GroenLinks. Ze willen het beleid aanscherpen, zodat voor iedereen duidelijk is welke bomen bijzonder zijn en aan welke criteria ze daarvoor moeten voldoen. Beide partijen willen het nieuwe beleid niet alleen met alle raadsfracties bespreken, maar ook informatie voor de inwoners helder maken. ,,We willen de bewustwording van de waarde van bomen vergroten en de discussie daarover op gang brengen.’’

De gemeentelijke bomenlijst is in 2017 voor het laatst vastgesteld en wordt om de tien jaar geactualiseerd. De huidige lijst telt zo’n zestig bomen in Akkrum, die volgens de huidige criteria het beschermen waard zijn. De meesten staan rond wooncomplex Coopersburg en op de Tsjerkebleek, achter de Ombocht langs het spoor en op het erf van de boerderij tegenover het voormalige gasfabrieksterrein aan de Boarnsterdyk. In Nes wordt nog geen enkele boom als beschermwaardig aangemerkt.

Een kaartje met bomen van de gemeentelijke lijst en meer informatie staat op deze link.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)