Akkrum.net

Kunnen de drie bevers in Fryslân, waarvan de eerste sinds 2014 in het natuurgebied bij Sint Nicolaasga leeft, blijven of niet. In een enquête vraagt Wetterskip Fryslân aan 935 inwoners naar hun mening. Daaronder zijn ook bewoners van Akkrum-Nes, Terkaple, Goingarijp, Akmarijp en Terherne, de dorpen die rondom de Terkaplester Puollen liggen. Hun standpunt wordt meegenomen in een advies over het al dan niet bestrijden van eventuele overlast van bevers. De andere twee exemplaren leven in een natuurgebied bij Makkum en eentje op een van de industrieterreinen van Drachten.

Grote beverdammen kunnen het waterpeil in een gebied verstoren. Dijken worden minder stevig als bevers daarin graven. Ook kunnen slootranden verzakken. De bever bij De Ulesprong leeft in een natuurgebied langs de Skarster Rien en levert daar niet direct overlast op. De burcht bevindt zich relatief ver van het dagrecreatieterrein De Ulesprong en het parkeerterrein aan de Tsjûkemar . Nu en dan herinneren een paar afgeknaagde bomen aan zijn aanwezigheid. Het beestje van twintig tot dertig kilo – aanmerkelijk groter en zwaarder dan een muskusrat – zwemt in een groot gebied en is ook wel in de buurt van Sneek gesignaleerd.

Op trek
Harrie Bosma van de bever- en otterwerkgroep CaLutra vertelt dat de bever Tsjûkemar, zoals ie wordt genoemd, in het voorjaar en de zomer op trek gaat. Meldingen van zijn aanwezigheid komen uit de regio tot aan Elahuizen binnen. ,,It is bysûnder dat it bist him sa fier ferpleatse kin’’, aldus Bosma. De bever is voor het eerst in 2014 op de locatie bij de Tsjûkemar gesignaleerd en is minstens tien jaar oud. Volgens Bosma is dit ook de gemiddelde leeftijd, al kunnen bevers ook wel wat ouder worden.

De bever van Makkum is wat rustiger, aldus Bosma. Zijn grootste uitstap was tot aan Gaast.
De nieuwe bever van Drachten begint hetzelfde gedrag te vertonen als bever Tsjûkemar. Het vrouwtje begint al mooi de boel te verkennen, vertelt Bosma. Tot nu toe zijn er al meerdere sporen van vraat in de buurt van Earnewâld gesignaleerd. De mensen die vraatbeelden zien en doorgeven zijn enthousiast. Afgelopen herfst is bij Appelscha nog een bever doodgereden; waarschijnlijk kwam het dier uit Drenthe.

Voor miljoenen schade
De uitslag van de enquête wordt meegenomen in een advies dat de provincie voor de bever in Fryslân wil opstellen. Beleid voor de beschermde diersoort is er nog niet. In de provincies Groningen en Drenthe zijn veel meer bevers, die jaarlijks voor miljoenen euro aan schade aanrichten. Niet alleen aan dijken rond polders, maar bijvoorbeeld ook aan spoortaluds.

 

De enquête maakt deel uit van een afstudeeronderzoek van studenten van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De vragenlijst moet inzicht geven in de kijk van de betrokken bewoners op de aanwezigheid van bevers. Wetterskip Fryslân wil een zorgvuldig advies voor een toekomstig beverprotocol. Ook bewoners in het gebied rond Eanjum en Oostmahorn worden geraadpleegd, bewoners van Makkum, Piaam, Idsegahuizum en Allingawier, die rond het waterrijke gebied rond Drachten, Smalle Ee, De Wilgen, Nijega en Opeinde, alsmede de bewoners van dorpen rondom de Tsjûkemar, waaronder Doniaga en Sint Nicolaasga.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)