Akkrum.net

De bibliotheek in Akkrum verhuist in 2024 vanuit het centrum naar de Brede School aan de Stringen. Gesprekken tussen onderwijskoepel Ambion en Bibliotheken Mar en Fean, waar Akkrum onder valt, zijn afgerond. De verhuizing zorgt ervoor dat de bibliotheek dichtbij een van haar doelgroepen zit, de leerlingen van het basisonderwijs.

,,Een doelgroep waarvan meer dan een op de drie leerlingen momenteel het basisniveau voor lezen niet haalt’’, aldus een woordvoerder van de bibliotheek. Met de nieuwe locatie wil de bibliotheek bijdragen aan ,,een van onze maatschappelijke opgaven, namelijk het aanpakken van de laaggeletterdheid’’. Bibliotheek Akkrum wil een ‘mienskipsbibliotheek’ blijven, een plek waar iedereen welkom is. Bezoekers kunnen erlezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting komt: het mag allemaal.’’

De plannen rondom de verhuizing worden op woensdag 19 juni 2024 tijdens een inloopbijeenkomst voor alle inwoners uit Akkrum-Nes en omgeving gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om vragen stellen en in gesprek te gaan over de toekomst van de bibliotheek.

  • Locatie: Bibliotheek Akkrum, woensdag 19 juni 2024 16.00-17.00 uur

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)