Akkrum.net

De Oekraïense vlag wappert aan de Leppedijk in Akkrum fier in top

De informatiebijeenkomst op donderdagavond 24 maart 2022 over Oekraïne krijgt een bredere opzet dan eerst was bedacht. Twee medewerkers van de gemeente Heerenveen en ervaringsdeskundige Miranda Spijkerman, die sinds een week zelf vluchtelingen opvangt, zijn van de partij. Zij geven informatie en vertellen over hun ervaringen. De avond is bedoeld voor belangstellenden, die zelf als gastgezin Oekraïners willen opvangen. Tijdens de bijeenkomst kunnen alle betrokkenen informatie uitwisselen en vragen stellen.

De bijeenkomst is bedoeld om meer duidelijkheid over de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen te scheppen. Het samenwerkingsverband Doarpsbreed Helpt is de afgelopen weken overstelpt met vragen. ,,Bij de inwoners leven veel vragen over het opvangen van de vluchtelingen. De avond is bedoeld voor uitwisseling van beschikbare informatie en onderlinge ondersteuning’’, aldus Doarpsbreed Helpt. Het samenwerkinsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED organiseert momenteel verschillende acties rondom Oekraïne.

Donderdag 24 maart 2022 om 20.00 uur in de Doarpskeamer, Lange Miente 5, Akkrum

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)