Akkrum.net

Met een opkomstpercentage van 71,14 procent scoort Akkrum-Nes in de verkiezingen voor de Provinciale Staten heel behoorlijk. In totaal 2.435 kiezers brachten hun stem uit. Net als elders in Nederland haalde de BoerBurgerBeweging de meeste stemmen. In de stembureaus De Lantearne en Leppehiem lag dat percentage op iets meer dan 25 procent. Het aantal BBB-kiezers op het bureau OBS Akkrum lag relatief iets lager, namelijk op 21,63 procent.

De PvdA in Akkrum-Nes behaalde 346 stemmen, terwijl bondgenoot GroenLinks 235 kiezers naar zich toetrok. Samen hebben de beide linkse partijen 7 stemmen meer weten te strikken. VVD (253), FNP (228) en D66 (109) behaalde nog een redelijke aanhang. De rest werd onder de andere van in totaal zeventien partijen verdeeld.

Bij de foto: De stembussen van het stembureau in zalencentrum De Lantearne in Akkrum worden weer opgehaald. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân op woensdag 16 maart 2023 zijn achter de rug. Medewerkers van de gemeente Heerenveen rijden een dag later met vier vrachtwagens langs alle 33 stembureaus in de gemeente. Niet alleen de stembussen worden opgehaald, maar ook allerlei attributen, zoals vlaggen, richtingwijzers, overgebleven stempotloden, paperassen en spatschermen. Die laatste zijn nog een erfenis van de coronaperiode om besmetting te voorkomen. Lang niet alle gemeenten gebruikten ze nog.

 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

 Provinciale Statenverkiezingen 2023 Gemeente Leppehiem Obs Akkrum De Lantearne Totaal Akkrum-Nes
Aantal opgeroepen stemgerechtigden 40740 1048 1347 1028 3423
           
1. CDA totaal 1816 43 69 50 162
2. Forum voor Democratie 956 14 42 25 81
3. PvdA 3477 104 107 135 346
4. VVD 2363 58 145 50 253
5. FNP 1905 50 114 64 228
6 GroenLinks 1878 54 91 90 235
7 ChristenUnie 1034 15 22 18 55
8 Partij voor de Vrijheid 1034 12 34 11 57
9 Socialistische Partij 1058 25 31 22 78
10 D66 1191 29 60 20 109
11 Partij voor de Dieren 936 22 22 35 79
12 50PLUS 202 7 2 4 13
13 JA21 676 19 34 16 69
14 Belang van Nederland (BVNL) 284 6 13 12 31
15 Provinciaal Belang Fryslân 712 13 35 6 54
16 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 164 2 5 4 11
17 BBB 6524 158 228 188 574
           
Totaal uitgebrachte stemmen Akkrum-Nes   631 1054 750 2435

Nog geen reacties.

(advertentie)