Akkrum.net

Veertig inwoners van Akkrum en Nes hebben vrijdag in Doarpskeamer ED hun coronavaccinatie gehaald. Het aantal ligt daarmee beduidend hoger dan het gemiddelde van de pop-uplocaties in andere plaatsen in Friesland. Een team van zeven medewerkers, onder wie een arts, was in Akkrum actief. GGD Fryslân heeft op in totaal drie vrijdagen in maart een zogeheten pop-uplocatie in Akkrum.

De opkomst in de Doarpskeamer was op een gegeven zo groot dat niet alleen de dorpskamer werd gebruikt, maar ook de naastgelegen, pas verbouwde Skuorre. Daar werden geprikte patiënten een kwartier geobserveerd om te zien of ze eventuele bijwerkingen van de prik hadden. Problemen deden zich niet voor.

Belangstellenden kunnen zowel de eerste en tweede coronaprik als de eerste boosterprik halen. De tweede boosterprik (nummer vier in de rij van coronavaccinaties) is voor zeventigplussers, die langer dan drie maanden hun eerste boosterprik kregen. De vierde boosterprik is ook voor kwetsbare groepen. Zij krijgen daarover een brief. Aan de inenting zijn voor de ontvanger geen kosten verbonden.

De vaccinatielocatie is ook nog op vrijdag 18 en zaterdag 26 maart in Akkrum, steeds tussen 12.00 en 19.00 uur.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)