Akkrum.net

De herdenking van overledenen op Allerzielen in Akkrum wordt donderdagavond 2 november 2023 gehouden op de Tsjerkebleek, in de Lantearnetún en in de Terptsjerke in Akkrum. De organisatie is in handen van Doarpsbreed Helpt, het samenwerkingsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer Akkrum.

Belangstellenden kunnen hun dierbaren op verschillende manieren herdenken. Dat kan door het opsteken van een kaarsje. In de Lantearnetún wordt gezongen door Annerike van de Straat en haar studenten van zangschool Sing Friesland in Akkrum. In het water van de Sitadel kunnen kleine houten scheepjes met een kaarsje worden los gelaten. Ook zijn er stenen, waarop de naam van een dierbare kan worden geschreven. In de Terptsjerke kan naar muziek en gedichten worden geluisterd.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)