Akkrum.net

De buurkinderen van de families Wiersma, Derksen en Mulder aan het Harspit in Nes (H) hebben de krachten gebundeld en verkopen vanaf een centrale plek.

De garageverkoop van Doarpskeamer Akkrum-Nes heeft op Koningsdag 2023 heel wat mensen op de been gebracht. Op een kleine dertig locaties in beide dorpen verkochten mensen hun overtollige spullen. Op kleedjes, op tafels, voor de garage of huis, samen met de buren, met een vriendje of bij de Doarspkeamer aan de Lange Miente, overal liep het lekker door.

De belangstelling op de verder van het centrum gelegen vrijmarktlocaties had wel beter gekund, maar ,,it is moai waar, wy ha it sintsje der by en meitsje der wat moais fan’’, vertelde de moeder van Marinda (7), Djaomy (3), Yiana(10) en Richelle (12) van Zetten enthousiast. Het kwartet had zich in de voortuin aan de Jokwei in Akkrum-Oost geposteerd. Ze hielpen bezoekers van buiten Akkrum op weg, die ondanks de verstrekte plattegrond met adressen moeite hadden om alle locaties te vinden.

,,Spullen te koop, spullen te koop!’’, klonk het enthousiast op de Oper. Vlak ervoor warmde een meisje zich al op en neer springend op; samen met haar moeder zat ze net in de zon. Het frisse windje maakte het na een nachtvorst eerst nog fris in de schaduw.

Vrijmarkt op Tsjerkebleek
Het idee om alle dertig verkooppunten voortaan alleen op de Tsjerkebleek te concentreren, heeft voor- en nadelen, leert een rondgang onder de deelnemers. De organisatoren van de buurtvrijmarkt op de Himdyk bijvoorbeeld willen na een lange winter vooral hun eigen buren weer zien. Het is de vraag of ze aan een vrijmarkt in het dorpscentrum mee willen doen, zeggen ze.
 
Een alternatief is een centrale markt op de Tsjerkebleek met vrijmarktlocaties in het dorp, van mensen die liever vanuit hun garage verkopen. Doarpskeamer Akkrum-Nes evalueert de derde vrijmarkt op rij in Akkrum.
 
Ook kwam onder bezoekers het idee naar voren om na afloop van een eventuele vrijmarkt op de Tsjerkebleek een muziekfestijn te organiseren.

 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Vrijmarkt op de Himdyk in Akkrum: weerzien na de winter met buurtgenoten.230427 Akkrum Vrijmarkt Himdyk 1000Wie zijn of haar muntje vijf tellen lang op de citroen of mandarijn in de waterbak kan laten liggen, mag al het geld houden dat er in is gevallen.230427 Akkrum Vrijmarkt mandarijn 1000

23042751 Akkrum vrijmarkt 1000Bewoners van het Thomashuis in Jirnsum kwamen spontaan langs. Ze vonden hun stekje op de Kanadeeskestrjitte, vlakbij de Doarpskeamer.23042752 Akkrum vrijmarkt 1000Marinda (7), Yiana(10), Djaomy (3) en Richelle (12) van Zetten23042754 Akkrum vrijmarkt 1000Een dubbele kraam aan de Seine in Nes (H).23042756 Akkrum vrijmarkt 1000De broers Watse (11) en Tsjidsger (8) van der Gaast hadden hun nering voor het ouderlijk huis aan de Lange Miente, elk op een eigen kleedje.23042758 Akkrum vrijmarkt 1000

Yri Broerse (13) en Jelmer Heinsius (bijna 11) zaten eerst bij de leugenbank in het centrum, maar daar was het te rustig. Ze verhuisden later naar het pleintje bij de Doarpskeamer waar voor het gros van de bezoekers de sneuptocht door Koningsdag vierend Akkrum begon.23042759 Akkrum vrijmarkt 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)