Akkrum.net

De tweede Oekraïne-avond in Akkrum-Nes wordt vanwege de grote belangstelling woensdag 20 april 2022 in zalencentrum De Lantearne gehouden. De toeloop op de eerste avond in de Doarpskeamer was met zo’n veertig belangstellenden zo groot dat besloten is om uit te wijken. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met Oekraïense gasten of die van plan zijn vluchtelingen op te vangen of dorpsgenoten die willen ondersteunen.

,,Met het uitwisselen van ervaringen, actuele informatie en tips kan dit weer net zo’n waardevol zijn als onze eerste bijeenkomst’’, aldus voorzitter Eelco Sixma van Dorpsbreed Helpt, het samenwerkingsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED.

Het digitale Oekraïne-platform www.AkkrumHelpt.nl helpt bezoekers met informatie en tips op weg. De makers ervan, Frouwkje Nauta en Wietse Lemstra, vertellen tijdens de Oekraïne-avond meer over de website. Ook de gemeente Heerenveen is van de partij om waar mogelijk de initiatieven in Akkrum en Nes te ondersteunen.

Oekraïne-avond, De Lantearne, Akkrum woensdag 20 april 2022, 20.00 uur

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)