Akkrum.net

Ruim honderd inwoners van Nes (H) en Akkrum-Oost kwamen donderdag 26 januari 2023 op de eerste informatieavond van de werkgroep “Nes van het gas af”. Hun ideeën en wensen worden de komende maanden gebundeld. Een onderzoeksbureau zet in opdracht van de gemeente Heerenveen alle mogelijkheden voor de bewoners om energie te besparen op een rij.

,,We willen op adresniveau bekijken wat de situatie is en wat de beste optie is’’, vertelt Roland van der Starre van de werkgroep “Nes van het gas af”, die onder de vlag van de coöperatie Duurzaam Akkrum-Nes opereert. Doel is om vijfhonderd huizen gasloos te maken. ,,Nou, het wordt eentje minder, want een inwoner heeft al gezegd dat hij een actiecomité opricht als hij daartoe wordt verplicht.’’ Deelname staat vrij.

Tijdens de drukbezochte avond in zalencentrum De Lantearne was de belangstelling voor aquathermie groot. Warmte uit het water van de Friese boezem is voor het gros van de vijfhonderd huiseigenaren een prima optie. De meesten wonen aan het water van het riviertje De Boarne en zijn zijtakken. ,,We kijken daarvoor ook goed naar Heeg, waar een dergelijk project loopt’’, aldus Van der Starre. Het water uit de Heegermar levert straks aan ruim 800 huishoudens warmte én koeling. Zowel collectief als individueel zijn er mogelijkheden. De werkgroep houdt met beide rekening.

Isolatieproject Akkrum
Vanuit de zaal kwamen vragen waarom uitsluitend Nes (H) en Akkrum-Oost in het duurzaamheidsproject meedraaien. Reden is dat de woningen in ongeveer dezelfde periode zijn gebouwd en dezelfde mate van isolatie hebben. ,,Het is cruciaal als je niet een goed geïsoleerd huis hebt. Dan kun je niet aan dit project meedoen’’, vertelt Van der Starre.

Aan een isolatieproject voor eigenaren van minder goed geïsoleerde woningen wordt inmiddels gewerkt. Plaatselijk Belang, Duurzaam Akkrum-Nes en de gemeente Heerenveen trekken daarin samen op.

Zonnepanelen
De opslag van zonne-energie in accu’s is op dit moment nog te duur, maar mensen die nu zonnepanelen kopen moeten daar wel rekening mee houden, vertelt werkgroeplid Siebe de Vries. Met name de aanschaf van de omvormer, die tussen de zonnepanelen en de meterkast zit, is daarbij van belang. Kies een slimme omvormer, die is toegerust op dit soort ontwikkelingen, luidt het advies.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)