Akkrum.net

Aize Wijnstra krijgt de Gouden Speld van de Friese commissaris Arno Brok

Aize Wijnstra uit Akkrum heeft woensdagavond de Gouden Speld 2023 van de gemeente Heerenveen gewonnen. De voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes kreeg het kleinood opgespeld door de Friese commissaris van de koning Arno Brok. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Posthuistheater in Heerenveen.

Zijn onvermoeibare inzet voor Akkrum en Nes was de reden voor de toekenning van de onderscheiding, die jaarlijks op de nieuwjaarsreceptie wordt uitgereikt. Vanuit zijn functie als dorpsbelangvoorzitter is hij bij tal van initiatieven en activiteiten betrokken. Het klaarstomen van de centrumvisie met plannen voor Akkrum en de kunstroute Slach troch Akkrum zijn daar voorbeelden van.

De Gouden Speld krijgt hij ,,vanwege al zijn onbaatzuchtige inspanningen, niet alleen voor zijn dorp, maar ook voor de regio Heerenveen als geheel’’, aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan. ,,Bijzonder daarbij is dat Aize vanuit de dorpen Akkrum en Nes actief de verbinding zoekt met de gemeente, maar juist ook met omliggende dorpen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast levert hij zijn inzet een positieve bijdrage aan het aantrekkelijk maken van het dorp Akkrum voor waterrecreanten.’’

Vanuit het dorp Akkrum heeft de nominatie van Aize veel steunbetuigingen gekregen. ,,Hij wordt geroemd om zijn actieve en verbindende rol en pakt, daar waar nodig, de rol als ambassadeur voor de dorpen Akkrum en Nes.’’

De Gouden Speld is een blijk van waardering voor die persoon of organisatie die (het afgelopen jaar) op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van de regio Heerenveen. Deze prijs is een initiatief van regio Heerenveen 'n Gouden Plak, is gemaakt door Atelier De Bron uit Heerenveen en wordt jaarlijks uitgereikt door de burgemeester tijdesn de nieuwjaarsreceptie.

Foto's: Dennis Stoelwinder

Nog geen reacties.

(advertentie)