Akkrum.net

Stralend weer, uiteindelijk veel meer dan vijftig kramen en een heel behoorlijke publieke belangstelling maakten de tweede garageverkoop van Doarpskeamer Akkrum tot een klinkend succes. De organisatoren toonden zich heel tevreden, de verkopers niet minder.

,,Wy hawwe foaral wenassesoires ferkocht. Dat gong hiel goed. Klean en sa wie net safolle belangstelling foar'', vertelt Fardau Huisman, die samen met buurvrouw Agnes de Groot en buurman Gauke Mud in de voortuin zat, genietend van een glas rosé. Aan het eind van de middag bereidden ze zich alvast voor op de buurtborrel, die direct na afloop van de garageverkoop zou worden gehouden. Hun kraam stond aan de doorgaande weg tussen Akkrum en Nes en trok veel klandizie. ,,We sitte hjir op in skitterejend punt wat dat oanbelanget.’’

De broers Sebas en Tyghe-Jan Bosma hadden aan de Himdyk een grote parasol uitgeklapt. In de schaduw ervan konden ze mooi zitten, terwijl de klanten hun de uitgestalde waar konden bekijken. Ze deden heel goede zaken, vertelden ze. Tussendoor deden ze een wedstrijdje wie de meeste snoep in de mond kon proppen. Vandaar dat Tyghe-Jan – na enige wegkauwen – de naam van zijn broer maar vertelde. Sebas had de mond nog vol.

Amarins en Ids van der Berg zaten aan de Leppedijk ook op een mooi centraal punt. Alle verkeer van en naar de wijk kwam langs hun huis. De koopwaar was keurig op kleedjes over de hele oprit uitgestald. Ook zij deden goede zaken, vertelde Amarins van der Berg, die de financiële afwikkeling voor haar rekening nam.

Van buiten de provincie
Het terrasje voor De Skuorre naast de Doaprskeamer kende een flinke toeloop. Mensen kwamen lopend, op de fiets, met personenauto’s maar ook handelaren met busjes waren van de partij. Ook van buiten de provincie kwamen mensen naar de garageverkoop in Akkrum en Nes. ,,Mei troch it moaie waar is der in protte ferkocht. Minsken ha goeie hannel dien’’, vertelt Laura Zoetendal, die samen met Ina Eising en Estella de Graaf de organisatie in handen had.

Niet alleen de aangemelde 49 adressen deden mee, maar ook spontaan stalden diverse inwoners van Akkrum en Nes hun koopwaar op de stoep uit. Mensen uit buurten organiseerden de verkoop ook door een gezamenlijke kraam in te richten.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Sebas en Tyghe-Jan Bosma in de schaduw van hun kolossale parasol.20220514 Akkrum garageverkoop Sebas en Tyghe Jan Bosma

220514 Akkrum garageverkoop gratisboeken 1000Fardau Huisman (rechts) samen met buurvrouw Agnes de Groot en buurman Gauke Mud in de voortuin, genietend van een glas rosé.220514 Akkrum garagverkoop oost 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)