Akkrum.net

De feestcommissie van de vernieuwde wijk Sinnebuorren met van links naar rechts Rianne de Witte, Kathrien Zijlstra, Gerbrich Akkerman en Marrit Heida. Op de foto ontbreekt Foeny Koning. Op de schommel de driejarige Suze Nutterts. (Foto: Hidde Hendriks)

“It Fjildsje” aan het Boerepaed in Akkrum is inmiddels een begrip in de nieuwbouwwijk Sinnebuorren in Akkrum. Met de officiële opening van het speelveld op vrijdagmiddag 15 september 2023 wordt na tien jaar bouwen de wijkvernieuwing officieel afgesloten. Woningcorporatie Elkien en vooral de bewoners van de 117 gloednieuwe, gasloze woningen zijn blij dat het zover is. De officiële opening wordt afgesloten met een barbecue voor alle buurtbewoners.

,,It Fjildsje. Wy witte net oars as dan dat de namme is. We hawwe it altiten oer It Fjildsje’’, vertelt Kathrien Zijlstra namens de commissie, die de afsluitende festiviteiten organiseert. Ze doet dat samen met Rianne de Witte, Foeny Koning, Gerbrich Akkerman, Suze Nutterts en Marrit Heida. De laatste heeft zich enorm voor het wijkvernieuwingsfeestje ingezet. Het speelveld aan het Boerepaed moet nog een officiële naam krijgen en daarvoor wil de feestcommissie de wijkbewoners vragen.

De feestcommissie van de wijk Sinnebuorren haakt aan bij woningcorporatie Elkien, die de afsluiting van de wijkvernieuwing wilde vieren. Wethouder Sybrich Sytsma van Heerenveen en kinderen uit de wijk verrichten de officiële opening van het speellandschap.

Burgemeester Thalenschool
Het veld aan het Boerepaed heeft verschillende functies gekend. Van oorsprong kennen veel (oud-)Akkrumers het als het schoolterrein van de inmiddels gesloopte Burgemeester Thalenschool. Lange tijd lag het terreintje braak. Bouwvakkers plaatsten er hun schaftkeet en picknickbanken, waarna - met aanleg van nieuwe riolering – het gebied voornamelijk als opslagterrein dienst deed. De gemeente organiseerde er voor inwoners van de wijk diverse avonden en contactmomenten om een nieuwe invulling aan het terrein te geven. Zo ontstond er het idee van de combinatie speelveld en parkje.
 

Wijkvernieuwing Sinnebuorren
De wijkvernieuwing van Sinnebuorren is in 2013 gestart. Elkien sloopte fasegewijs alle 117 woningen, die niet meer aan de eisen van de tijd voldeden. Daarvoor in de plaats kwam een mix van gezinswoningen, appartementen en woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens terug. De huizen zijn gasloos en energiezuinig. In 2016 werden de eerste huizen opgeleverd. In april 2021 keerden de bewoners van de laatste fase terug naar hun nieuwe woningen. De bewoners van Sinnebuorren genieten inmiddels volop van hun nieuwe woning op hun oude stek, aldus Elkien.

Twee woonflats
Twee appartementencomplex Polsleat met elk vier woonlagen zijn aan de rand van de wijk Sinnebuorren gebouwd, tegen de Polsleat aan. Rond de twee woontorens is een parkje aangelegd. met betonnen wandelpad aangelegd, De namen van de beide woontorens worden vrijdagmiddag ook onthuld.
 

Niet alles gesloopt
De meeste woningen in Sinnebuorren werden gesloopt. Een blokje houtrijke huizen aan de Ulbe Twijnstrawei bleef staan. Vijf huiseigenaren zagen in de loop van het afgelopen decennium een deel van de wijk werd afgebroken en er nieuwe huizen voor in de plaats kwamen.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid aan de Ulbe Twijnstrawei is met de ombouw tot rondweg een punt van discussie geweest. Een van de woningen heeft een snelheidsmeter, die constant de snelheid van passanten meet. Er kwam een klankbordgroep, er werden enquêtes in de wijk gehouden. Er kwam een duidelijke markering op de kruispunten. Ook is een aantal betonbakken geplaatst.

Lichtprimeur
Met de aanleg van de nieuwe wijk Sinnebuorren zijn alle lichtmasten vernieuwd en aangesloten op een gelijkspanningsnet. De noordelijke primeur met dimbare ledverlichting in de wijk Sinnebuorren in Akkrum voldoet goed. De led-armaturen zijn op afstand regelbaar en geven ‘s nachts gedempt licht. De veertig lantaarnpalen zijn op een apart stroomnet aangesloten. De ervaringen zijn zo positief dat de gemeente Heerenveen het systeem naar het centrum van Akkrum wil uitbreiden.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

18 november 2015: De sloop van de eerste van in totaal 117 woningen in de wijk Sinnebuorren in Akkrum is gestart. De plannen voor wijkvernieuwing zijn lang onderweg geweest. Vanwege de crisis is de oorspronkelijke planning bij lange na niet gehaald.

 

8 januari 2022: De woningen zijn van het concept Fijn Wonen van Van Wijnen Bouw in Gorredijk22010850 Akkrum nieuwbouw Sinnebuorren 2

 

8 januari 2022: Woningen langs de nieuw aangelegde rondweg.22010850 Akkrum nieuwbouw Sinnebuorre3

 

De noordelijke primeur met dimbare ledverlichting in de wijk Sinnebuorren in Akkrum voldoet goed. De led-armaturen zijn op afstand regelbaar en geven ‘s nachts gedempt licht. De veertig lantaarnpalen zijn op een apart stroomnet aangeslot220207 Akkrum Sinnebuorren ledlichtmasten 1000

 

19 juni 2003: Leerlingen van de Burgemeester Thalenschool op het schoolplein aan de Sinnebuorren in Akkrum. Het is de laatste groepsfoto op deze locatie, want de school verhuist naar het onderkomen van de voormalige mavo aan de Omkromte in Akkrum. In afwachting van de nieuwbouw van de Brede School, die uiteindelijk pas in 2013 werd geopend.Leerlingen van de Burgemeester Thalenschool op het schoolplein aan de Sinnebuorren in Akkrum. Het is de laatste groepsfoto op deze locatie, want de school verhuist naar het onderkomen van de voormalige mavo aan de Omkromte in Akkrum. In afwachting van de nieuwbouw van de Brede School, die pas in 2013 werd geopend.

Nog geen reacties.

(advertentie)