Akkrum.net

Een extra inspectie van de klippers De Hoop en Stella Frisia in Akkrum is positief verlopen. ,,Us skippen kamen der prima út. Dêr binne wy bliid mei’’, vertelt Renske Henning-Koopmans van Friesland Charter. Meerdere schepen uit de bruine vloot lagen donderdag en vrijdag voor de kade in Akkrum. Nederland telt 230 gecertificeerde historische zeilschepen, die vanwege twee fatale ongevallen in 2022 op de Waddenzee, niet alleen gekeurd worden, maar ook een aanvullend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport krijgen.

,,We krigen sels komplimenten dat we de saken goed foar elkoar hiene’’, aldus Renske Henning-Koopmans. De inspecteurs vonden een aantal relatief kleine mankementen, zoals een verbogen schroefoog. ,,Wy binne juster fuortendalik mei de ferfanging en fernijing fan dy ûnderdielen begûn.’’ De familie Koopmans verwacht daar volgende week al klaar mee te zijn, royaal voor de deadline van 1 april 2024. Schippers mogen na die datum niet meer met passagiers uitvaren als hun schip niet aan de eisen van het aanvullende onderzoek voldoet.

De eigenaren van de Stella Frisia en De Hoop houden zelf de reguliere keuringen ook scherp in de gaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse, twee- of vijfjaarlijkse keuringen van gasinstallaties, brandblussers, masten en tuigage. ,,Oare dingen geane wy ek hieltiten nei. We rinne al in skoftsje mei en dan witte jo ek wol wêr it op oankomt’’, aldus Renske Henning-Koopmans, die als tweede generatie van het in 1967 gestarte charterbedrijf samen met broer Jan Koopmans aan het roer staat.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)