Akkrum.net

Het maken van de herinrichtingsplannen voor de Tsjerkebleek en Heechein in Akkrum wordt onder de loep genomen. De manier waarop die plannen werden gemaakt, was helemaal nieuw. Om die reden hebben de gemeenteraad, betrokken ambtenaren en de werkgroep om een evaluatie gevraagd. Met omwonenden van de Tsjerkebleek en ambtenaren worden daartoe de komende maanden gesprekken gevoerd. Tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang donderdagavond 14 april 2023 is de wijze waarop dat gebeurt kort toegelicht.

De evaluatie wordt uitgevoerd door Maureen Hosman, die als griffiemedewerker bij de gemeente Heerenveen stage loopt. Ze doet het onderzoek in het verlengde van haar studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement op de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. De gemeente wilde het onderzoek zelf oppakken, maar de werkgroep Tsjerkebleek heeft geadviseerd om het op deze manier te doen, aldus voorzitter Aize Wijnstra van de werkgroep.

Het traject voor de herinrichting van de Tsjerkebleek en het Heechein startte zes jaar geleden. In de werkgroep Tsjerkebleek zaten twee ondernemers, twee vertegenwoordigers van de kerk, twee aanwonenden, een stedenbouwkundige van de gemeente en een bestuurslid van Plaatselijk Belang. De meningen in de werkgroep liepen nogal uiteen. Met de vertegenwoordigers van de gemeente zaten de leden niet altijd op één lijn.

Tijdens drukbezochte informatieavonden maar ook elders spraken inwoners van Akkrum zich uit over de concept-plannen, die tot het laatst zijn verfijnd. Het proces viel deels in de coronalockdown, waardoor de mogelijkheden voor inspraak werden beperkt. Onderwerpen van discussie waren onder andere de aanleg van parkeerplekken op het evenemententerrein en de passantenhaven, alsmede de voorgenomen kap van vier monumentale kastanjebomen op de Tsjerkebleek.

De evaluatie is naar verwachting in september 2023 klaar. Doel is dat alle betrokken partijen lering trekken uit de wijze waarop de Tsjerkebleek-plannen zijn gemaakt.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

220413 Akkrum PB ALV 1 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)