Akkrum.net

Zo’n twintig bezoekers kwamen woensdag 31 januari 2024 naar de bijeenkomst over drugsproblematiek in Akkrum en Nes (H). D66 Heerenveen wil met het aanslingeren van de gesprekken een beter inzicht in de materie krijgen. Tegelijkertijd zoekt de partij ook naar oplossingen voor de aanpak ervan. Insteek van de bijeenkomst is om mensen aan te zetten tot het voorkomen van de mogelijk ontwrichtende werking van middelengebruik.

Tijdens de bijeenkomst in Akkrum deelden ervaringsdeskundigen hun verhalen: mensen die te maken hebben gehad met verslaving, zelf of in hun omgeving. Ook vertelden de aanwezigen over het zichtbaar verhandelen en het gebruik van illegale middelen in Akkrum en Nes en welk gevoel dit oproept. Een zelfhulpgroep, die inmiddels is opgericht, werkt daar aan.

Lespakket en handhaving
De zorgen die tijdens de bijeenkomst in Akkrum werden geuit, werden door de aanwezigen gedeeld. Ook is gesproken over de behoefte aan het aangaan van het gesprek over "wat normaal is". Daarbij wordt gekeken hoe mensen elkaar kunnen helpen om dit aan te pakken, bijvoorbeeld door in de preventieve hoek omstanders meer te informeren en het ontwikkelen van lespakketten voor de jeugd.

In Akkrum en Nes (H) is een initiatiefgroep bezig met het inventariseren van de overlast van de drugs- en middelengebruik. De leden ervan werken aan een manifest, waarin verenigingen en maatschappelijke organisaties zich uitspreken over "wat we normaal vinden hier". Een aantal Akkrumers, dat zich zorgen maken, is daarin vertegenwoordigd. In de vergadering werd aangegeven dat aan de handhavende kant wel wat meer mag gebeuren, ,,dat heeft namelijk ook weer een preventieve werking''.

Niet loslaten
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP Jan de Vries van ZO! Zorgoplossingen vertelde over de ontwikkeling van het brein van jongeren. Hij stelt dat ,,we jongeren niet moeten loslaten, maar op een andere wijze moeten vasthouden. En dat we kunnen leren van goede ervaringen'' in het land met het toepassen van het zogeheten IJslands model, dat het middelengebruik onder de IJslandse jeugd sterk terugdrong,

D66-fractievoorzitter Ojanne Chang verwacht niet dat een oplossing voor de problematiek voor het grijpen ligt. ,,Nee, we maken een begin, maar elk gesprek is er een. En zo dragen we als mienskip samen de zorg voor onze jeugd in het veilig ontdekken, opgroeien tot volwaardige deelnemers aan die mienskip. Het is te belangrijk om er niet wat tegen te doen.’’

  • Op dinsdag 6 februari 2024 wordt het derde en laatste dorpsgesprek gehouden in Heerenveen, Posthuis Theater inloop vanaf 19.00 uur.

Foto's: D66 Heerenveen

De Heerenveense D66-fractievoorzitter Ojanne Chang (r) en expert Jan de Vries: ,,jongeren niet loslaten''240131 Akkrum D66 bijeenkomst drugsproblematiek JandeVries OjannedeVries

Nog geen reacties.

(advertentie)