Akkrum.net

De opzet van de inloopbijeenkomst over de uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum krijgt scherpe kritiek van de tegenstanders van de plannen. Ze vinden dat burgers onvoldoende kans krijgen om zich over de plannen uit te spreken. Projectontwikkelaar Bert Rotteveel en de gemeente Heerenveen zijn het daar niet mee eens. Rotteveel: ,,Wij doen het al dertig jaar op deze manier. Bij elk plan gaan we uitgebreid met belanghebbenden in gesprek.’’

De kritiek van de tegenstanders - verenigd in Mooi Akkrum - op de inloopbijeenkomst van donderdagavond 25 januari 2024 is verwoord in een zogeheten statement. Ze verwachten dat de impact van het project op de leefbaarheid van het dorp, het landschap en de natuur groot is. Volgens hen moet participatie gericht zijn op het actief betrekken, deelnemen en laten meedenken van mensen. ,,De gekozen communicatievorm is eenzijdig ingericht op het zenden van informatie en straalt uit dat het vanuit de projectontwikkelaar slechts om het afvinken van een formaliteit gaat.’’

Volgens Mooi Akkrum wordt met de inloopbijeenkomst een vorm van participatie gehanteerd, die leidt tot een zo klein mogelijke kans op tegengeluiden. ,,Er wordt totaal geen recht gedaan aan het democratisch proces, waarbij ruimte wordt geboden aan onze zorgen en breed gedragen bezwaren.'' Wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen en ook projectontwikkelaar Rotteveel bestrijden die visie.

Masterplan 2.0
Het zogeheten Masterplan 2.0 is twee keer eerder aan een deel van de inwoners en betrokkenen in Akkrum gepresenteerd, onder andere op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes in 2023. Dit nieuwste uitbreidingsplan voor 195 woningen en arken mag als basis voor een nieuw ontwerp-bestemmingsplan gebruikt worden, aldus een besluit van burgemeester en wethouders op 31 oktober 2023. Daarbij heeft het college bedongen dat de initiatiefnemer het plan andermaal aan de inwoners presenteert. Dat gebeurt op de inloopbijeenkomst van donderdagavond 25 januari 2024. ,,De wijze waarop deze burgerparticipatie van en door de initiatiefnemer wordt gedaan is vormvrij’’, aldus wethouder Van Veen.
 
Kritiek en ideeën

Bert Rotteveel vertelt dat belanghebbenden en anderen tijdens de door hem georganiseerde inloopbijeenkomsten uitgebreid hun visie op de plannen kunnen geven. De kritiek, bezwaren en ideeën van bezoekers worden ter plekke genoteerd, in concept rondgestuurd en met alle opmerkingen daar weer op in een definitief verslag gegoten. Iedereen krijgt alle informatie via de mail toegestuurd. Deze opzet wordt ook met de komende inloopbijeenkomst gehanteerd.

,,Tijdens de inloopavonden nemen we ruim de tijd voor mensen. Iedereen kan langskomen op een tijdstip dat het beste past. We zijn met meerdere mensen aanwezig. Die wijze van werken blijkt in de praktijk voldoende. Iedereen kan reageren. Heel wat van onze plannen zijn zonder een enkel bezwaarschrift uitgevoerd. Blijkbaar is de participatie dan goed uitgevoerd.’’

Nog lang niet afgelopen
Wethouder Van Veen wijst erop dat het democratisch proces rond de uitbreidingsplannen nog lang niet is afgelopen. De inloopbijeenkomst en de daaraan gekoppelde burgerparticipatie is volgens hem anders dan de formele inspraakprocedure, die nog volgt. ,,Zover is het proces nog niet. Het democratische proces volgt zodra het ontwerp-bestemmingsplan voor inspraak wordt vrijgegeven.’’ Volgens De Blaauw heeft de gemeente in haar beleid vastgelegd dat de wijze waarop participatie moet gebeuren steeds uitgebreider wordt naarmate een plan ingrijpender is. ,,Dit plan valt toch wel in de hoogste categorie. Dan volstaan twee presentaties en een inloopbijeenkomst bij lange na niet.”

Inschrijven
De initiatiefgroep vindt het opmerkelijk dat bezoekers zich voor de inloopavond op donderdag 25 januari 2024 moeten aanmelden. ,,Dat werkt nadrukkelijk drempelverhogend’’, aldus woordvoerder Jetske de Blaauw. Rotteveel verduidelijkt dat aanmelding per mail niet verplicht is. ,,Dat hebben we gevraagd om te zien wat we die avond kunnen verwachten. Iedereen mag langskomen, ook zonder aanmelding.’’

Gemeente praat met alle partijen
De gemeente Heerenveen bestrijdt de stelling van Mooi Akkrum dat de gemeente de leefbaarheid van Akkrum uit handen geeft aan een commerciële projectontwikkelaar. ,,We voeren de komende tijd gesprekken zowel met de initiatiefnemer als met Mooi Akkrum. We willen ons een goed beeld te vormen van het plan en de reacties uit het dorp hierop’’, aldus wethouder Jaap van Veen. Hij wijst er op dat in 2010 en 2014 in een democratisch proces besluiten genomen zijn, die de gemeente Heerenveen nu als behoorlijk bestuurder moet respecteren. Mooi Akkrum ziet dit anders: “Er is geen verplichting voor de gemeente om medewerking te verlenen. Ook vinden we het niet meer dan logisch dat een behoorlijk bestuurder de plannen van veertien jaar geleden opnieuw bekijkt. De tijden zijn veranderd, denk aan bijvoorbeeld de woning- en stikstofcrisis.”

,,Helemaal stoppen is ongewenst’’
Op grond van de huidige bestemmingsplannen zijn er voor de initiatiefnemer al mogelijkheden om recreatiewoningen te realiseren, zegt wethouder Jaap van Veen. ,,Daarom is het helemaal stoppen van de uitbreiding van het recreatiepark geen realistisch scenario en zelfs ongewenst; Akkrum wordt door de provincie als recreatiekern gezien. De inzet is het nastreven van kwaliteit en het toevoegen van voorzieningen voor de inwoners van Akkrum. Dit wil de gemeente afdwingen middels het vastleggen van afspraken.’’

Foto's: Dick Helders

Nog geen reacties.

(advertentie)