Akkrum.net

De nieuwe dierenweide in Akkrum komt mogelijk tegenover woongroep It Pakhûs aan de Galemaleane. De eerste kippen, geiten en andere dieren lopen wellicht nog dit jaar en anders in 2023 op het terreintje langs het spoor. De pas opgerichte stichting Dierenweide is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen.

Bewoners van It Pakhûs – met en zonder gediagnosticeerde beperking – hebben uitzicht op de plek waar de dierenweide komt. Ze verzorgen daar nu al de eigen kippen, konijnen, een geit en een schaap, die op het veldje rondlopen. Ook cliënten van de dagbesteding, die niet aan de Galemaleane maar elders wonen, kunnen straks met de dierverzorging helpen, vertelt voorzitter Hans Anker van de stichting. Samen met zijn broer Wim kwam hij jaren geleden op het idee om een laagdrempelige ontmoetingsplek met dieren in Akkrum te realiseren. It Pakhûs speelde met een soortgelijk idee.

Het terrein is momenteel eigendom van It Pakhûs. ,,Der moat noch in protte oan dien wurde. De grûn moat egalisearre wurde, der moat in goed stek omhinne, it moat stienmarter-bestendich wurde, der moatte nachthokken komme’’, somt Anker op. De stichting is met de gemeente Heerenveen in gesprek over een bestemmingsplanwijziging. De aanschaf van de dieren staat als een van de laatste onderwerpen op de agenda.

De zoektocht naar een locatie in Akkrum en Nes was pittig. Niet iedereen wil een dierenweide naast zich hebben, terwijl ook niet alle grondeigenaren bereidwillig waren, aldus Anker. De stichting wil kleinschalig beginnen, mogelijk dat de dierenweide later kan uitgroeien tot een kinderboerderij. Zodra de plannen concreet worden, zullen fondsen worden aangeboord om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Daarbij wordt gedacht aan donateurs en crowdfunding.

In het stichtingsbestuur van Dierenweide Akkrum zitten twee leden, die nauw bij It Pakhûs zijn betrokken. Dat zijn Alida Sieperda en Tine Akker. Wilhelmina van der Heide is secretaris en Willy de Bruijn secretaris.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)