Akkrum.net

De percelen ten noorden van de Leppedyk tot aan de Boskpleats zijn aangewezen voor woningbouw.

Op meer dan dertig percelen weidegrond rond Akkrum heeft de gemeente Heerenveen het voorkeursrecht gevestigd. Reden is dat er mogelijk woningen worden gebouwd. Als eigenaren willen verkopen, dan moeten ze de grond eerst aan de gemeente aanbieden. Het gaat om weilanden aan de noordkant – tussen de Leppedijk en de Boskpleats – en rondom de sportvelden aan de Ulbe Twijnstrawei in Akkrum. De stap past in de plannen om vòòr 2030 drieduizend woningen in de verschillende dorpen te bouwen. De plannen daarvoor liggen vanaf 27 april 2023 vier weken ter inzage.

Eigenaren mogen vanaf vandaag – 25 april 2023 – bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders aantekenen. Zij worden per aangetekende brief over de gevolgen en voorwaarden van het voorkeursrecht geïnformeerd. De voorlopige aanwijzing geldt gedurende een periode van drie maanden. Volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) moet de gemeenteraad in die periode een besluit over de aanwijzing van de percelen nemen. Het punt staat op de agenda voor de vergadering van donderdag 29 juni 2023.

Vanwege de vereiste spoed en het beoogde doel om woningen te bouwen is de eigenaren geen gelegenheid geboden om voorafgaand aan het besluit van het college op dinsdag 18 maart 2023 te laten reageren. Burgemeester en wethouders hebben ook op percelen rond andere dorpen in de gemeente het voorkeursrecht gevestigd. Dat zijn De Knipe, Aldeboarn, Jubbega en Nieuwehorne.

Ingeklemd

Eigenaren van de ingetekende percelen zijn de melkveehouders René Hooghiemster en Aen-Age Jongbloed. Van de laatste wordt de boerderij vrijwel helemaal ingeklemd door woningen mochten de bouwplannen doorgaan. Hooghiemster kocht een aantal jaren geleden de grond aan de Leppedyk van Jentsje Greijdanus, die stopte op een moment dat zijn familie de melkveehouderij een eeuw in bezit had. In de loop van de jaren had Hooghiemster meerdere malen contact met de gemeente over de nieuwbouw rond Akkrum. Duidelijkheid was er nooit. ,,Wy sjogge wol hoe it allegearre rint. Foardat it safier is, binne we samar 2030.’’

Leppedijk
Na het voltooien van de wijk Lepparâne medio jaren negentig werd ook al gesproken over de bouw woningen tussen de Leppedyk en de Boskpleats. De verwachting was dat binnen tien jaar gebouwd zou worden, maar die is niet uitgekomen. Plaatselijk Belang Akkrum roept al jaren om nieuwbouw. Het inwonertal is in een paar jaar tijd flink gekrompen

Lees ook:

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)