Akkrum.net

Zo´n 75 bakken met bomen van het wandelende Bosk in Leeuwarden komen varend op een ponton naar Akkrum. Ze komen op verschillende plaatsen in het centrum te staan. Met twintig bomen wordt op het evenemententerrein bij de passantenhaven het Theater Bosk ingericht. Van zaterdag 20 augustus tot vrijdag 30 september 2022 – zo lang blijven de bomen in Akkrum staan – worden daar allerlei culturele voorstellingen gehouden.

"Zes weken cultuur in Bosk Theater bij passantenhaven"

De 75 bakken – een deel ervan heeft twee bomen – worden met een zestig-tons-telescoopkraan aan de Snekerkade in Leeuwarden op het ponton Argonout getakeld. De duw-/sleepboot Anne van Jacob Kooistra uit Akkrum brengt het geheel naar Akkrum. Met de nieuwe botenkraan van Kooistra Jachtschildersbedrijf worden de zware bakken aan wal getild. Trekkers met hefinrichting brengen de bakken met bomen op hun tijdelijke plek. Het is nog niet bekend waar de 55 bomen in het centrum precies een plekje krijgen.

Theater Bosk
De twintig bakken op het evenemententerrein worden de aankleding voor Theater Bosk, waar een scala aan culturele voorstellingen wordt gegeven. De organisatie is nog druk bezig met het samenstellen van het programma. Gedacht wordt aan muziekoptredens, verhalenvertellers, film en beweging. De evenementen zijn gratis toegankelijk.

Brede School
De gemeente Heerenveen koopt de bomen na afloop van de periode in Akkrum. Een deel van de bomen is bestemd voor Akkrum, zoals bijvoorbeeld bij de Brede School. Andere bestemmingen moeten nog worden bepaald. Aanvankelijk was er ook sprake van om bomen van het Bosk naar een weiland naast de begraafplaats van Nes (H) te verhuizen. Op die plek stond vroeger een klooster van de Friese Huizen van de Duitse Orde.

Akkrumer Bos
,,De tijdelijke aandacht voor groen is bedoeld om een blijvend bos voor Akkrum en Nes te realiseren. Een plek waar mensen kunnen recreëren, met de hond wandelen of gewoon even lekker zennen’’, vertelt voorzitter Zwier Kroese van de projectgroep. Collega-projectgroepslid Siebe Boersma vult aan: ,,In Leeuwarden is goed te zien hoe bomen een goede sfeer aan een omgeving kunnen geven. Op hete dagen heb je ook nog eens meer schaduw.’’

De bomen in Akkrum blijven op een vaste plek staan. ,,Dat is anders dan in Leeuwarden. Het vergt voor deze korte periode teveel energie, materieel en vrijwilligers om de bakken te verplaatsen’’, zegt Boersma.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

22012052 Leeuwarden Wandelend Bosk naar AkkrumDe bomen voor het Bosk werden in januari 2022 in Leeuwarden in de bakken geplant.

Nog geen reacties.

(advertentie)