Akkrum.net

,,Der is wer oarloch yn Europa, yn Oekraïne. Wa hie dat twa jier ferlyn tinke kind.’’ Met een droeve ondertoon herinnerde de Friese commissaris van de Koning Arno Brok de aanwezigen er tijdens de dodenherdenking in Akkrum aan dat vrede niet vanzelfsprekend is. Namens het provinciebestuur legde hij een krans bij het oorlogsmonument van uitelkaar gerukte hakenkruizen van beeldend kunstenaar Ids Willemsma op de Tsjerkebleek. Hij deed dat samen met de leerlingen van de basisscholen.

De Friese commissaris zei het een eer te vinden om de herdenking in Akkrum bij te mogen wonen. Hij wil elk jaar naar een van de 316 officiële oorlogsmonumenten, die de provincie telt. Om de vijf jaar woont hij de provinciale herdenking in Leeuwarden bij. ,,Elk monumint fertelt in eigen ferhaal en elk ferhaal is fan wearde. Ferhalen dy’t net fergetten wurde meie. Yn Fryslân is de oarloch nea fier fuort. De oarlochsjierren hat har spoaren neilitten yn ús mienskip en ús lânskip. Wy binne mei foarme troch de oarloch, al ha wy him sels net meimakke. Mar de ferhalen binne ûnderdiel fan ús wêzen. Se hearre by ús identiteit.’’

Basisscholen
Arno Brok zei blij te zijn dat leerlingen van de basisscholen meehelpen om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Steeds minder mensen die ‘40-’45 hebben meegemaakt, leven nog. De schoolkinderen legden bloemen bij de graven van de bemanningsleden op de gemeentelijke begraafplaats in Akkrum-Oost. Dat gebeurde ook bij de graven van de oorlogslachtoffers Rienk Kleefstra, Catrienus Eenshuistra en Jan van Dijk.

Bloemen van gemeente
Op de Tsjerkebleek legden loco-burgemeester Gerrie Rozema en Wieger van der Heide van het Akkrumer herdenkingscomité bloemen namens de gemeente Heerenveen. In de dodenherdenking is ook het stalen bankje ter herinnering aan oud-burgemeester Van Baerdt van Sminia opgenomen. Hij bevrijdde de verzetsman De Vries uit een cel in het gemeentehuis tegenover het station van Akkrum. De burgervader werd verraden en uiteindelijk in concentratieekamp Neuengamme vermoord.

,,Net nayief wêze’’
In zijn toespraak vroeg CdK Brok ook aandacht voor onverdraadzaamheid en discriminatie in eigen land. ,,Sterker: rassisme en faksisme stekke de kop wer op. Ek yn Fryslân. Litte wy net nayf wêze Binne wy ús foldwaande bewust fan ús frijheden? Steane wy op at wy ûnrjocht sjogge? Frijheid bringt ferantwurdlikens mei him mei. Dy ferantwurdlikens is fan ús allegear. It is oan ús hoe’t wy ús takomst ynkleurje.’’

Muziek
De gezamenlijke muziekverenigingen van Harmonie Akkrum en Concordia Aldeboarn speelden passende muziek tijdens de herdenking op de Tsjerkebleek. Wiebe Hanzen speelde de taptoe. Daan Veldkamp omlijstte de herdenking met doedelzakmuziek. Na afloop konden belangstellenden napraten in zalencentrum De Lantearne.

Foto's: Pier van der Heide

De Friese commissaris van de Koning Arno Brok (links vooraan) legt samen met wethouder Gerrie Rozema bloemen op het bankje voor burgemeester Hobbe van Baerdt van Sminia.De Friese commissaris van de Koning Arno Brok (links vooraan) legt samen met wethouder Gerrie Rozema een krans.

 

Beeldend kunstenaar Ids Willemsma maakte het herdenkingsmonument van uit elkaar gerukte hakenkruizen, dat in Akkrum aan de Tweede Wereldoorlog herinnert. Hij is sinds de plaatsing in 1970 vrijwel altijd bij de dodenherdenking aanwezig.230504Akkrum dodenherdenking 2 1000

 

Wiebe Hanzen speelt de taptoe.230504Akkrum dodenherdenking 3 1000

 

Wethouder Gerrie Rozema en Wieger van der Heide van het Akkrum herdenkingscomité leggen een bloemstuk230504Akkrum dodenherdenking 5 1000

 

CdK Arno Brok (rechts) en voorzitter Gerrit Haagsma van het 4 Meicomité in Akkrum samen met de leerlingen van de basisscholen.230504Akkrum dodenherdenking 6 1000

 

 230504Akkrum dodenherdenking 10 1000

 

230504Akkrum dodenherdenking 16 1000

 

230504Akkrum dodenherdenking 8 1000

 

230504Akkrum dodenherdenking 11 1000

 

Daan Veldkamp omlijstte de herdenking met doedelzakmuziek. 230504Akkrum dodenherdenking 13 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)