Akkrum.net

De initiatiefgroep Mooi Akkrum, die tegen de uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren ageert, doet er alles aan om de politiek in Heerenveen ,,met gedegen argumenten en nieuwe inzichten te voeden, die passen bij de tijd van nu.” Burgemeester Avine Fokkens krijgt binnenkort de petitie met bijna 1.300 handtekeningen aangeboden. De groep had eerder al gesprekken met wethouder Jaap van Veen en de raadsfracties.

Woordvoerster Jetske de Blaauw benadrukt dat Mooi Akkrum niet een club is die alleen maar tegen is. “Juist niet. We willen graag aan de ontwikkeling van een naar onze mening noodzakelijke totaalvisie voor ons dorp bijdragen. Wij zeggen: doe dit vóórdat er keuzes worden gemaakt die onomkeerbaar zijn.”

Vraag en antwoord
In het vraag-en-antwoordoverzicht van de inloopavond op donderdag 25 januari 2024, dat in concept klaar is en nog door betrokkenen van commentaar kan worden voorzien, komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Een deel van de antwoorden is informatief en een deel van de vragen en opmerkingen komt van zowel voor- als tegenstanders.

Websites
Zowel Recreatiezone Akkrum als Mooi Akkrum hebben een eigen website met uitgebreide informatie opgetuigd. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook abonneren op een nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief van Mooi Akkrum, die inmiddels een stichting heeft opgericht, verschijnt begin maart 2024.

 • MooiAkkrum.nl
 • RecreatiezoneAkkrum.nl

Foto's: Dick Helders

Er is één reactie:

 • Sa't ik al earder oanjown hie: de útwreiding is foar akkrum "Rot en teveel" benammen nei al dy berjochten oer it dwaen en (foaral it) litten fan de projectûntwikkeler en beheerder fan it "park". As der nou al safolle klachten binne (en net goed ôfhannele wurde) , hoe sil dat dan wêze as der noch 2 x safolle wenten bykomme. Dit pakt alhiel ferkeard út foar ús doarp.(Reaksje fan hjirûnder oanfold op 24 febrewaris 2024)

  zoveel vakantiehuizen er bij is voor Akkrum erg rot en ook te veel!

  dus: willen we meer (nieuwe) vakantiehuizen of minder? 

  j. eijzenga

   

  Gewijzigd op maandag, 26 februari 2024 11:00 door Alex J. de Haan.

(advertentie)