Akkrum.net

In de woning van Dick Helders werd eerder al een brandlucht geconstateerd. ,,De woning kan prima worden verhuurd, al zijn we niet blij dat de buitenhaard is afgesloten.'''

Dertien woningen op recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum mogen al een jaar lang uitsluitend worden verhuurd als de buitenkachel niet wordt gebruikt. Na een brand op het park vorig jaar hebben verzekeraars elkaar geïnformeerd en de eigenaren laten weten dat hun woningen anders niet verzekerd zijn. Onderzoek van de verzekeraar wees uit dat de brand het gevolg was van een foutieve montage van de buitenhaard en het rookgasafvoerkanaal.

De problemen kwamen aan het licht na de brand in een van de recreatiewoningen op dinsdag 14 maart 2023. De woningen worden momenteel volop verhuurd, alleen is de haard afgesloten, vertelt Bert Rotteveel van TdM Beheer. Eigenaar Dick Helders van de woning waar al veel eerder een rook- en brandlucht werd waargenomen, onderschrijft dat de woningen ,,prima verhuurd kunnen worden. Dat is vorig jaar ook gebeurd. De receptie wijst huurders er ook op. Natuurlijk vinden de huurders het jammer, maar er waren ook geen klachten. En natuurlijk zijn we er niet blij mee dat de buitenhaard is afgesloten. We zijn bezig met Friso om het probleem met de buitenhaard op te lossen.''

Eigenaar Jenze Fokkema vindt verhuur onverantwoord en gaat een stap verder. De kans op brand ,,geeft ons de morele plicht om de woningen niet meer te verhuren’’, vindt Fokkema, die namens zijn familie alle zaken met betrekking tot hun recreatiewoning regelt. De eigenaren van de dertien betrokken woningen op Tusken de Marren hebben zich inmiddels verenigd.

Dertien woningen op recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum mogen al een jaar lang uitsluitend worden verhuurd als de buitenkachel niet wordt gebruikt. Na een brand op het park vorig jaar hebben verzekeraars elkaar geïnformeerd en de eigenaren laten weten dat hun woningen anders onverzekerd zijn. Onderzoek van de verzekeraar wees uit dat de brand het gevolg was van een foutieve montage van de buitenhaard en het rookgasafvoerkanaal.De inwoner van Akkrum verbaast zich hogelijk over de houding van TdM Beheer en Aannemingsbedrijf Friso uit Sneek, die als Ontwikkelcombinatie Tusken de Marren destijds de bouwvergunningen kregen en conform de geldende eisen hadden moeten bouwen. Hij zegt de morele verantwoordelijkheid bij beide partijen volledig te missen. Eventuele mankementen aan de woningen moeten wat hem direct worden hersteld, maar beide partijen wachten het oordeel van de verzekeraars af.

,,Als bouwer of projectontwikkelaar wil je toch geen doden als gevolg van brand op je geweten hebben? Zoiets kan een gerenommeerd bouwbedrijf als Friso zich toch niet permitteren?’’ De twee bedrijven houden echter elke verantwoordelijkheid op afstand, aldus Fokkema. ,,Een jaar na dato is nog steeds niet duidelijk waar we als eigenaren aan toe zijn.’’.

Overleg afwachten
Het luik voor de buitenhaard van de familie Fokkema staat klaar om te worden gemonteerd. De woning zelf wordt in de tweede helft van maart 2024 opgeleverd.240303 Akkrum TuskendeMarren woningbrand haard 1000Inhoudelijk wil Aannemingsmaatschappij Friso in Sneek niet reageren, omdat op dit moment verzekeraars en experts over de schuldvraag praten. ,,Voor het verdere vervolg van het proces wachten wij eerst de uitkomst van betreffende overleggen af en onthouden wij ons van verder inhoudelijk commentaar op gedane uitlatingen, stellingen en beweringen van de eigenaar van de woning met brandschade. ’’

De woning van de familie Fokkema wordt op dit moment hersteld en zal binnenkort ook weer voor verhuur beschikbaar zijn, verwacht Bert Rotteveel van TdM Beheer, die de verhuur van de woningen regelt. Aannemer Friso Totaalbouw hoopt de werkzaamheden deze maand af te ronden. Fokkema heeft echter geen zicht op de wijze waarop de buitenhaard en het rookgasafvoerkanaal in de nieuwe situatie worden gemonteerd. Ondanks zijn uitdrukkelijk verzoek wil Friso Totaalbouw geen bestek voor herbouwplannen van de schoorsteen geven.

Netwerkpartner
Een jaar na de brand heeft Fokkema de tekeningen nog steeds niet. Reden voor hem om de bouwer te gelasten de herbouw op dit onderdeel te stoppen. Brieven daarover blijven onbeantwoord. Voor Fokkema blijft het onduidelijk of de schoorsteen nu wel of niet conform de eisen wordt opgebouwd. Saillant detail daarbij is volgens hem dat Friso Totaalbouw het herstel van de uitgebrande woning als netwerkpartner van de verzekeraar van Fokkema oppakt. De verzekeraar heeft daarvoor de opdracht gegeven.

Garantie
De familie heeft een beroep op de garantieregeling in het aanneemcontract gedaan. Ze wil dat Friso op zijn minst de herbouw van de schoorsteen voor eigen rekening oppakt, maar dat betekent dat Friso eerst moet erkennen dat de fout bij haar ligt. Als dat gebeurt, dan zou aannemer ook de andere woningen moet aanpakken.

,,Uit coulance” heeft Friso in december 2023 een eigen onderzoek laten uitvoeren. De aanbevelingen daarvan zijn stuk voor stuk niet volgens de bouwnormen, zegt Fokkema op basis van constateringen van een door hem geraadpleegde expert. De leverancier van de buitenkachel is ook duidelijk. Het bedrijf zegt dat de buitenkachel absoluut volgens de bijgeleverde handleiding moet worden opgebouwd. Fokkema heeft de andere woningbezitters ontraden op eventuele voorstellen van Friso in te gaan zonder dat die duidelijkheid er is.

Schade bijna een ton
De zonnepanelen zijn na de brand verwijderd: een jaar lang geen opbrengsten uit zonne-energie.240303 Akkrum TuskendeMarren woningbrand zonnepanelen 1000De schade in de woning van Fokkema is aanzienlijk. De herbouwkosten bedragen 80.000 tot 100.000 euro. ,,Je wilt niet weten wat roetaanslag kan veroorzaken. Een sleutel in een slot was zo aangetast dat ie bijna in tweeën is gebroken”. Alle roestvrijstalen materialen in de douche en de keuken zijn aangetast. Alle apparatuur is afgekeurd. Dakplaten, een gietvloer, het timmerwerk binnen, van alles moet worden vernieuwd. Ook de inventaris is voor het grootste deel vernield.

Gevolgschade
Familie Fokkema heeft aannemer Friso inmiddels ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgschade, zoals huurderving en het missen van de stroomopbrengst van de zonnepanelen, die inmiddels van het huis zijn gehaald. ”Dat een op zich kleine brand zoveel ellende oplevert”, zegt Fokkema, ,,dat is nog daaraan toe, maar we moeten tegen elke prijs voorkomen dat er ongelukken gebeuren”.

,,Oprecht triest’’
TdM beheer BV zegt te betreuren dat er brand is geweest en dat het zo lang duurt voordat er duidelijkheid is. De kwestie ligt bij experts van de verzekeringsmaatschappijen en daar hebben we helaas geen invloed op, aldus Bert Rotteveel van TdM Beheer. Een woordvoerder van Aannemingsmaatschappij Friso zegt het oprecht triest te vinden dat ,,een van de woningen door een brand is getroffen met alle bijkomende consequenties en overlast’’. Ook zij verwijst naar het overleg tussen verzekeraars en experts van beide partijen.

Op zijn beurt betreurt Fokkema dat TdM Beheer in zijn rol als ontwikkelaar, verkoper van de woningen en als degene aan wie de bouwvergunningen zijn verleend, zich geheel afzijdig houdt en zegt er niks mee te maken te hebben. ,,Of dat zo is zoeken we nu uit”, zegt Fokkema.

----


Kritiek op aanleg schoorsteen en rookkanalen: ,,amateuristisch’’

Het onderzoeksrapport van de verzekeraar van de familie Fokkema naar de toedracht van de brand in hun recreatiewoning is vernietigend. ,,Het brandwerende plaatmateriaal was niet deugdelijk en amateuristisch gemonteerd. Op diverse locaties was het rookgasafvoerkanaal zeer dicht op houten delen van de gevel geplaatst.’’ Tussen de buitengevel en de gemetselde schoorsteen constateerden de onderzoekers kieren van pak weg een centimeter, ,,waar de wind vrijelijk doorheen kon blazen. Het timmerwerk leverde grote risico’s op.’’

Tegen de voorschriften in zijn hittewerende perlietkorrels niet in laagjes en met cement rond de kachel opgebouwd. Die korrels vallen nu door de kieren naar buiten, waardoor de brandwerendheid verdwijnt en de kans op brand toeneemt. De kieren van de twee delen waaruit de kachel bestaat, waren niet afgedicht. De doorvoeren van het rookkanaal door het dak waren niet volgens voorschrift met hittebestendig materiaal geïsoleerd. Aldus de constateringen van de verzekeraar van Fokkema.

In eenzelfde woning op het park werd eerder een sterke brand- en schroeilucht waargenomen, die waarschijnlijk eenzelfde oorzaak als de brand in de woning van Fokkema heeft. Aannemer Friso wil volgens Fokkema tot op heden daar geen destructief onderzoek doen, met andere woorden: de boel slopen om te zien wat de reden van de brand precies kan zijn geweest.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Op last van de Vereniging van Eigenaren zijn alle speeltoestellen op recreatiepark Tusken de Marren vanwege achterstalligheid afgesloten. Voor de verhuur waren deze attracties en ook de buitenhaarden extra pluspunten, waar nu geen gebruik meer van kan worden gemaakt, aldus Jenze Fokkema.
Dertien woningen op recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum mogen al een jaar lang uitsluitend worden verhuurd als de buitenkachel niet wordt gebruikt. Na een brand op het park vorig jaar hebben verzekeraars elkaar geïnformeerd en de eigenaren laten weten dat hun woningen anders onverzekerd zijn. Onderzoek van de verzekeraar wees uit dat de brand het gevolg was van een foutieve montage van de buitenhaard en het rookgasafvoerkanaal.

Nog geen reacties.

(advertentie)