Akkrum.net

Bloemen in de berm langs de Leppedyk bij Akkrum

De organisatoren van de Bloeiweek in Akkrum-Nes, die vanaf zondag 12 tot en met zaterdag 18 mei mei 2024 op stapel staat, hopen op een grote bijdrage uit beide dorpen. Ze kloppen bij iedereen aan: jeugdige en oudere inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Akkrum en Nes (H), ze mogen allemaal activiteiten op het gebied van obijvoorbeeld cultuur, natuur, klimaat en hergebruik organiseren.

Na een eerste overleg in december wordt op woensdag 31 januari 2024 onder het motto ,, Akkrum-Nes Bloeit'' een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Dan wordt gepraat over de activiteiten, die daadwerkelijk in de week worden gehouden en wat ervoor nodig is om dat te realiseren, aldus het kernteam in een brief aan betrokkenen.

Akkrum-Nes is een van de vijf dorpen die zich gemeld hebben om in 2024 ook een Bloeiweek te organiseren. Het gaat om een initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, waarin Bouwe de Boer uit Akkrum actief is, en Arcadia, dat met onder andere Bosk! de eerste cultuurhonderddaagse in Friesland organiseerde. Onder andere Grou en Eastermar, Woudsend en opnieuw Wergea doen dit jaar mee. Mogelijk is ook Berlikum van de partij.

De dorpen Akkrum en Nes kunnen een voorbeeld nemen aan Wergea, dat in juni 2023 een Bloeiweek organiseerde. Verenigingen en clubs waren die week buitengewoon actief en stimuleerden dorpsbewoners bijvoorbeeld om op de fiets naar het werk te gaan. Ook gingen ze in de ochtend massaal zwemmen. Er was film, theater, ze deden aan energiebesparing, hergebruik, aten lokaal voedsel met de hele straat. Ook de basisschoolkinderen deden volop mee.

De komende maanden willen de initiatiefnemers de ondernemers, verenigingen, ouderen en jongeren uitdagen om juist in die week activiteiten te organiseren. Het doel is om een onvergetelijke week te organiseren, aldus het kernteam. Die week kan weer het voorbeeld zijn voor andere Friese dorpen om in 2025 een Bloeiweek te houden.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)