Akkrum.net

De bibliotheek in Akkrum verhuist mogelijk vanuit het centrum naar de Brede School aan de Stringen. Gesprekken daarover tussen onderwijskoepel Ambion en Bibliotheken Mar en Fean, waar Akkrum onder valt, zijn momenteel gaande. De bieb wil zo dichtbij mogelijk bij een van zijn doelgroepen zitten, de leerlingen van het basisonderwijs. ,,Lezen voor en door kinderen is heel belangrijk’’, aldus een woordvoerder van de Bibliotheken Mar en Fean.

Tegelijkertijd met de verhuisplannen wordt ook gekeken naar de gevolgen van een mogelijk vertrek van de bieb voor oudere lezers. ,,Zij mogen ook inspreken. We kijken hoe we zo goed mogelijk op een vertrek uit het centrum in kunnen spelen.’’

Een eventuele verhuizing vanaf de huidige locatie aan de Boarnswâl wordt mogelijk gemaakt door extra geld van het rijk. Het gaat om een zogeheten herstelregeling. Bibliotheken Mar en Fean heeft voor bibliotheek Akkrum extra financiële middelen aangevraagd en toegekend gekregen.

Ruimere openingstijden
Na de jarenlange bezuinigingen kan de bibliotheek met ingang van 1 mei 2024 tien uren per week de deuren langer openhouden. Van dinsdag tot en met vrijdag kunnen bezoekers er elke middag terecht en ook op woensdag- en vrijdagochtend. Met de extra uren ,,hopen we op een boost voor de bibliotheek en voor Akkrum’’.

Extra medewerkers
Naast Akkrum zijn er nog vijf andere vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean waar vanaf 1 mei verruiming van de openstelling is. Al deze bibliotheken zijn tien uren extra geopend. Met de huidige en nieuwe collega’s worden nieuwe contracten afgesloten om de uren op te vullen.

  • De openingstijden per 1 mei 2024 zijn als volgt:
    - Dinsdag en donderdag 13.00-17.30 uur
    - Woensdag en vrijdag 09.30- 12.30 uur en 13.00-17.30 uur

Archieffoto voorleesmiddag: Bieb Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)