Akkrum.net

Bewoners van de Ulbe Twijnstrawei in Akkrum zijn boos op de gemeente, die een strook grond terug wil voor de aanleg van onder andere een stroomkabel. In de Leeuwarder Courant vertelt Thijs Everaarts (77) waarom hij demonstratief een bord ‘verboden toegang voor onbevoegden’ in zijn voortuin.

Everaarts besloot tot zijn actie nadat de gemeente twee houten piketpaaltjes in zijn voortuin had geplaatst. „Ik wie dêr sa lilk oer”, zegt Everaarts. „Wy soene noch mei de gemeente oerlizze en de oare deis stean der twa pealtsjes yn de tún. Ik ha se der fuort útlutsen.” De paaltjes in de straat markeren de nieuwe grenslijn tussen de woningen en de openbare weg. De straten Mounedyk en de Ulbe Twijnstrawei worden heringericht en krijgen de uitstraling van een 30-kilometerzone. Volgens de gemeente was de weg in slechte staat.

Tijdens de voorbereiding bleek dat bewoners gemeentegrond in gebruik hadden. De kadastrale grens loopt dwars door de tuinen en heggen. De gemeente heeft de grond niet per se nodig voor de herinrichting, maar grijpt de werkzaamheden nu wel aan om de grond te claimen of af te staan. De strook kopen, huren of teruggeven aan de gemeente: dat zijn de opties.

Daarnaast kunnen bewoners de grond gratis krijgen als ze kunnen aantonen dat de grond al heel lang in bezit is van de woningeigenaar. Na twintig jaar treedt verjaring op en vervalt de claim. Barend Gehner, die in een vrijstaand koophuis op de hoek van de straat woont, kon wel eigenaar blijven. Zijn buurman Everaarts, die het huis huurt van Elkien, dreigt daarentegen een stuk tuin kwijt te raken. ,,Ik heb eindeloos veel correspondentie gevoerd met de gemeente om verjaring te kunnen aantonen”, zegt Gehner. „Met als resultaat dat we nu officieel eigenaar zijn van het voorste gedeelte van onze voortuin.”

Meer op deze link.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)