Akkrum.net

In 2017 mocht het verkeer over slechts één rijstrook rijden vanwege vallende betonbrokken onder de brug.

De bussen van Arriva kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. De busvervoerder heeft overleg met Rijkswaterstaat Noord-Nederland over het verbod voor zwaar verkeer gehad. Het blijkt dat de bussen niet onder het verbod vallen. Ze zijn licht genoeg om over de verzwakte brug te kunnen rijden. Zware vrachtauto’s moeten omrijden, ook zwaar agrarisch verkeer mag niet meer van de brug gebruik maken. Er komen omleidingsroutes.

Voor het zware verkeer geldt straks - per 1 november 2023 wordt naar gestreefd - een totaalgewicht van 37 ton per voertuig en een asdruk van maximaal 8 ton. De verkeersmaatregel is door de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen in twee afzonderlijke besluiten aangekondigd. De eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, kwam met het advies daartoe. Het verbod voor bussen is nu geschrapt. Gebruikers van het fietspad, dat naast de rijbaan ligt, kunnen er gewoon langs.

De brug bij Oude Schouw, die in 1950 volgens de toen geldende maatstaven is gebouwd, gaat sneller in kwalilteit achteruit dan verwacht. Onderzoek in 2018 wees al uit dat de constructieve veiligheid niet meer aan de eisen voldoet. Toen werd de gewichtsbeperking van 60 naar 45 ton gebracht. Weliswaar zijn er plannen voor vervanging van de brug, maar die worden niet op korte termijn gerealiseerd. Een toetsing in 2014 wees uit dat de constructie zelf sterk genoeg is om het einde van de levensduur in 2025 te kunnen halen, maar die waarheid is inmiddels achterhaald.

Politieke vragen
Politieke partijen in de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen hebben vragen over de verkeersmaatregel gesteld. Ook kan bezwaar tegen het besluit bij de voorzieningenrechter worden gemaakt.
 
Loonwerkers en veehouders
Rijkswaterstaat Noord-Nederland overlegt ook met loonwerkers en veehouders in het gebied rond de brug bij Oude Schouw. Omrijden via Jirnsum en Grou en Akkrum is een optie. Vanwege een ernstig verkeersongeval onlangs bij Grou, waarbij een landbouwvoertuig op de relatief smalle Burstumerwei was betrokken, heeft die niet de voorkeur.
 
Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)