Akkrum.net

Zware betonnen stoepranden maken de contouren van trottoir en straat voor de voormalige doopsgezinde kerk zichtbaar. De Pamsneinoptocht kan er dit jaar niet langs.

Vanwege de werkzaamheden in het centrum van Akkrum is de route van de Palmsneinoptocht op 24 maart 2024 anders dan in voorgaande jaren. De startlocatie voor grandcafé en Hotel Goerres blijft dezelfde. Zoals de zaken er nu voorstaan, zalde route er als volgt uitzien: Kanadeeskestrjitte, Himdyk, Leppedyk, Wide Stege, Heechein, Ljouwerterdyk en vervolgens naar Coopersburg. Deze alternatieve route is na overleg met de gemeente vastgesteld.

Op de heenreis vindt een stop plaats voor zorgcentrum Leppehiem. Muziekvereniging Harmonie uit Akkrum speelt daar. De kinderen kunnen dan hun stokken aan de bewoners tonen. Daarna gaat de stoet naar Coopersburg, waar de traditionele toespraak wordt gehouden en ook oude Palmsneinliedjes gezongen. De terugreis is dezelfde route als de heenweg, maar dan in omgekeerde volgorde. De optocht eindigt weer bij grandcafé en hotel Goerres, waar de kinderen, die een palmstok hebben, een zakje met verrassingen ontvangen.

Reünie
Bij Goerres is iedereen na afloop van harte welkom. Daar vindt ook een informele reünie plaats van oud-Akkrumers en oud-inwoners van Nes. De Stifting Akkrum Ald en Nij organiseert er een expositie met als titel ‘Slach troch de tiid’ met onder meer ook aandacht aan de voormalige winkel van Schouwstra, die in de volksmond “Tink om’e tiid” werd genoemd.

Haantjes bakken
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer haantjes bij bakker Marten Boonstra bakken. Dat kan op donderdag 21 maart 2024. Een dag later is in zalencentrum De Lantearne gelegenheid om een palmpasenstok te maken. Dat gebeurt onder leiding van de palmsneincommissie en de kindernevendienstcommissie. Kinderen kunnen hun palmpasenstok tijdens de kerkdienst op zondag 24 maart 2024 laten zien.

De organisatie van het Palmpasenevenement is in handen van de palmsneincommissie van de Stichting Akkrum-Nes Centraal in samenwerking met de Stifting Akkrum Ald en Nij.

  • Donderdagmiddag 21 maart Broodhaantje bakken bij Bakker Boonstra van 14.15 tot 15.15 uur
  • Vrijdagmiddag 22 maart Workshop Palmpasenstok in de Lantearne van 14.15 tot 15.30 uur
  • Zondagmorgen 24 maart om 9.30 uur mogen kinderen hun Palmpasenstok laten zien tijdens de kerkdienst.
  • Na de Palmpasenoptocht is er aansluitend de reünie Palmpasen en een expositie in Grandcafé & Hotel Goerres van Stifting Akkrum Ald en Nij.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)