Akkrum.net

Anne Kooistra in het orkest van bewoners van Coopersburg.

Als een vlinder dwarrelde Anne Kooistra door Akkrum. Zijn lange, grijze haren wapperden in de wind. Als hij speelde, op zijn accordeon, dan zweefden de klanken mee. In zijn stijlvol ingerichte woning, die altijd en voor iedereen open stond, daar in het karakteristieke Coopersburg, blijft het voortaan stil. Op 81-jarige leeftijd overleed Anne Kooistra, in de loop van dinsdag 13 september 2022.

Op het zitbankje voor zijn woning kon Anne Kooistra uitgebreid vertellen over de ‘dingen des levens’, hij was creatief.. Een bedankbriefje schreef hij niet, maar hij maakte er met krullende letters een kunstwerkje van dat de geadresseerde vrolijk stemde. Als iemand jarig was of beterschap nodig had, tekende hij een kaartje. Hij maakte ze tussen de uitbundige schilderijen en gouden spiegel, die de wanden van zijn woning sierden.

Samen met andere bewoners speelde Anne Kooistra accordeon in het eigen orkest van Coopersburg. Ook in andere samenstellingen verblijdde hij de mensen met zijn muziek. Tijdens het New York-evenement Meet me at the Fountain in 2018 deed hij volop met de kleine zeshonderd andere acteurs, figuranten en vrijwilligers mee. Met de replica van het - in 1896 - Grootste Warenhuis ter Wereld stond het dorp in die junimaand op de kop. De 22 woningen van Coopersburg waren een hoogtepunt en Anne Kooistra straalde.

Anne Kooistra was op en top betrokken bij Coopersburg, het monumentale woongebouw dat rond 1900 door de uit Akkrum afkomstige emigrant Folkert Kuipers was gebouwd. Onder de naam Frank Cooper vergaarde Kuipers in Amerika een fortuin en besteedde dat in zijn geboortedorp aan onder andere de 22 woningen voor minder kapitaalkrachtige dorpsgenoten, die destijds ook een wekelijkse financiële bijdrage kregen. Coopersburg ademt geschiedenis en Anne Kooistra kon daar uitgebreid over vertellen. Hij had de sleutel van de regentenkamer en van het mausoleum, waarin Frank Cooper en zijn vrouw zijn begraven. Bezoekers leidde hij enthousiast en vol overgave rond..

In dezelfde regentenkamer van Coopersburg wordt Anne Kooistra opgebaard. In een kist die in de Akkrumer Houthandel en -zagerij, even verderop aan de weg naar Jirnsum, wordt gemaakt. Zijn buren van Coopersburg waren verslagen door het overlijden van hun markante buurman. Ze herdachten hem dinsdagmiddag tijdens een sober samenzijn. Allemaal dachten ze hetzelfde over hem: ,,Hij was zo’n lieve man’’.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

New York-dagen 2018: Bezoekers nemen een kijkje in de woning van Anne Kooistra.220610 Akkrum Coopersburg woning AnneKooistra 1000

 

Op de zolder van zijn Coopersburg-woning had Anne Kooistra zijn schildersatelier (Foto: Joop Kolling)JoopKolling Akkrum Coopersburg zolder AnneKooistra

Er is één reactie:

  • Anne Kooistra, 'De ambassadeur fan Coopersburg'sil mist wurde.

    Anne Kooistra wie in Coopersburg minske mei it hert op it goeie plak. Anne wie de rjochterhân fan Akkrum Ald en Nij. Altyd syn moaiste kop en pântsjes út de kast te brûken mei de bestjoersgearkomsten. Kofje mei in farsk plakje cake en in boskje blommen út de tún fan Coopersburg. Dat hie hy dan de middies fan tefoaren al klear setten yn de regintenkeamer fan 'syn' dierbere Coopersburg. Hy wie in geweldige gasthear foar ús. Mar ek foar frjemde minsken wie hy in ynspirearjende man. At hy minsken by de poarte stean seach, dy 't mar in bytsje ynteresse toanden, of in foto makken fan Coopersburg, dan gie hy der hinne mei in folder fan it Mausoleum en joech harren desnoads in rûnlieding. Anne hie in kaai fan de regintenkeamer én fan it Mausoleum, sadat hy syn gasten traktearje koe op in lytse glimp fan 'syn' Coopersburg. Ek fan syn eigen wente, "ik ha gjin geheimen" sei 'r dan. "Se meije alles sjen". En dat waard bot wardearre troch te gasten. Dan koe der hiele ferhalen oan dy minsken fertelle. Oer Coopersburg, Folkert Kuipers en oer himsels.

    Anne stie ea by Welgelegen yn skreaun en woe dêr eins wol hinne te wenjen. Wylst hy op de wachtlyst stie, krige hy berjocht dat 'r in wente yn Coopersburg frij kaam. Dat hat hy doe akseptearre en hat dêr gjin sekonde spyt fan hân. Anne fielde him hjir hielendal op syn plak en dat is allinnech mar sterker wurden. Selfs foar de einen en fûgeltsjes wie Anne in geweldige gasthear. Anne wie in leave, hertelike en belutsen man mei in soad waarmte foar in oar en sil mist wurde troch mins en bist. Anne, rêst yn frede. Akkrum Ald en Nij. 13 september 2022.

(advertentie)