Akkrum.net

Omwonenden worden nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen voor het verbeteren van het centrum van Akkrum. Reden is dat een aantal van hen zich tijdens het maken van de plannen niet gehoord voelden. Wethouder Jelle Zoetendal zegde toe dat er vanwege “de emoties die er zijn” extra ambtelijke inzet bij de uitwerking van de centrumvisie zal zijn. De wethouder vond met zijn toezegging medestanders in alle fracties. De gemeenteraad stemde met de plannen in.

De manier waarop de plannenmakerij voor de Tsjerkebleek is verlopen, wordt door de gemeente de komende tijd geëvalueerd. Anders doen ambtenaren het voorbereidende werk voor dergelijke dorpsplannen, maar nu hebben vrijwilligers en ,,veel groepen met eigenbelangen’’ er aan gewerkt, aldus de wethouder. ,,Daar gaan we nog naar kijken.’’

D66’er Albert Abma wil dat de gemeente van het gevolgde proces in Akkrum leert. ,,Wy moatte no de details ynfolle en de bewenners der by belûke. Dy details dogge der ta.’’ Ook CDA-fractievoorzitter Bernhard Hoekstra zei er veel waarde aan te hechten om van het proces te leren. Hij memoreerde de woorden van GroenLinks-fractievoorzitter Gerrie Rozema, die als bewoner van het centrum in Akkrum het proces heel anders meemaakte dan als raadslid. ,,Het is goed voor ons als raadsleden om dat in onze overwegingen mee te nemen’’.

Lof
Alle fracties in de gemeenteraad waren vol lof over de wijze hoe Akkrum in twee jaar tijd en ook nog met alle coronabeperkingen de centrumvisie klaarstoomde. De Tsjerkebleek en omgeving worden opnieuw ingericht, de beide bruggen in de Wide Stege en in de Buorren worden mogelijk opgehoogd, het evenemententerrein opnieuw ingericht en de waterrecreatie versterkt. Kosten van deze plannen: bijna 3,9 miljoen euro. Een rij andere plannen wordt later opgepakt als er meer geld is.

Als inwoner van Nes (H) toonde CDA-fractievoorzitter Bernhard Hoekstra zich enthousiast. ,,Het was een lange weg. We hebben veel waardering voor hoe het dorp dit heeft opgepakt.’’ Volgens Lia de Heij-Nap van de ChristenUnie kan het in Akkrum ..alleen maar mooier worden’’. D66-raadslid en dorpsgenoot Albert Abma ging een stap verder: ,,It wurdt moai, ús Frysk Feneatië.’’

Kastanjebomen
De Akkrumers hebben zelf heel veel tijd en energie in de plannen gestoken, constateerde Grietje van Dijk van GroenLinks. ,,Een compliment voor de personenen, de plannenmakers en de insprekers. En vooral ook voor de persoon die twee oude, mooie kastanjebomen van de kap heeft gered’’, aldus Van Dijk.

,,Burgerparticipatie ten top’’
,,Dit is burgerparticipatie ten top’’, oordeelde Anton Melein van Heerenveen Lokaal. Gerrit Jansen van de FNP zei alle vertrouwen in een goede afloop te hebben. VVD’er Goffe Walsweer waarschuwde dat het ,,een illusie is dat we honderd procent tevredenheid krijgen’’. SP’er Jan van der Veen kwam met een tip voor de plannenmakers. Hij stelt voor om voor de doorgaande route door het dorp eenrichtingsverkeer in te stellen.

Ambtenaren werken de komende tijd samen met de Akkrumer Watersportvereniging Eendracht (AWS), ondernemersvereniging VOAN en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, de direct omwonenden en betrokkenen de plannen uit.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)