Akkrum.net

Tien shantykoren op vijf locaties op de eerste zaterdag van september. De Akkrumer Shantydag wordt dit jaar op 3 september gehouden. De organiserende stichting Akkrum-Nes Centraal heeft het programma voor 2022 weer rond. Een slotoptreden aan het eind van de middag en braderie maken de dag compleet.

De eerste optredens staan om half twee ‘s middags gepland. De volgende koren zijn van de partij: Oosterstörm uit Groningen, Onder Zeil uit Schagen, ’t Zwarte Gat uit Zuidwolde, Kromme Knilles Sjongers Akkrum, Sterk Spul uit Lollum/Waaksens, Kamper Koggezangers uit Kampen, Gin see to heich uit Schiermonnikoog, De Brûskoppen uit Scharnegoutum, De Skúmkoppen uit Harlingen en The Odd Swallows uit Heerenveen.

Vijf verschillende locaties vormen het toneel voor de optredens van de shantykoren. Dat is in Mienskipssintrum Leppehiem, nabij opticiën Van Slooten aan het Heechein, tegenover eetcafé Kromme Knilles aan het Heechein, nabij eetcafé De Cleef aan de De Kleef en tegenover hotel-restaurant Goerres aan de Kanadeeskestrjitte.

De slotmanifestatie is vanaf 17.00 uur op de Tsjerkebleek aan het Heechein. Daar zullen tweemaal vijf koren tegelijk optreden. Na de gezamenlijke optredens is er live-muziek met medewerking van het dans- en stemmingsmuziekgroep De Sellina’s, Het gezelschap is aangetrokken door eetcafé Kromme Knilles.

Braderie
De hele zaterdag – van 11.00 tot 17.00 uur – organiseert Fryslân Markten uit Noordwolde een braderie. De kraampjes slingeren vanaf het Heechein tegenover de Terptsjerke naar het andere eind van de shnatykorenroute tegenover hotel-restaurant Goerres.

Petcollecte
Tijdens de shantydag heeft het publiek gratis entree. Wel vraagt de organisatie het publiek vanwege de hoge organisatiekosten een vrijwillige bijdrage. Met de opbrengst uit de zogeheten pet-collecte wordt een deel van de kosten betaald. Ook ondernemersvereniging VOAN en gemeente Heerenveen dragen bij. De organisatie is in handen van de Stichting Akkrum-Nes Centraal in samenwerking met eetcafé Kromme Knilles en ondernemersvereniging VOAN.

Centrum afgesloten
Het centrum is zaterdag 3 september voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de rondweg. Verkeersregelaars, parkeerwachten en andere vrijwilligers zullen een en ander in goede banen leiden.

Foto: Paul Hettinga

Er is één reactie:

  • Oosterstörm Groningen is er klaar voor en staat te trappelen om het publiek op een verrassende manier te vermaken. www.Oosterstorm.nl

(advertentie)