Akkrum.net

Een op verzoek geschreven muziekstuk over het ontstaan van Akkrum beleeft zijn primeur tijdens het dubbelconcert van fanfare Harmonie met Flevo Brass uit Emmeloord. Het Akkrumer muziekkorps gaf componist en dorpsgenoot Thom Zigterman tot het schrijven van ‘’The Two Giants’’. De titel verwijst naar de twee reuzen Manke Meine en Kromme Knilles, die de waterlopen groeven waaraan Akkrum is ontstaan. Het concert op vrijdag 3 juni in de Utingeradeelhal in Akkrum heeft de wereldprimeur.

De bijzondere opdracht van de Harmonie heeft een muziekstuk opgeleverd dat precies op maar voor de fanfare is geschreven. Het bestuur wil daarmee meer bekendheid geven aan sage over de beide reuzen, waarvan in het dorp al een groot cortenstalen beeld staat. Het water Kromme Knilles heeft een grillige loop als gevolg van de geringe koersvastheid van zijn naamgever. Zijn kompaan Manke Meine groef echter kaarsrecht en zo ontstond de Meinesleat.

Thom Zigterman begint zijn compostie met een voorzichtige inleiding, waarin wel hints van de thema’s en motieven zijn te horen, die verderop ook voorkomen. ,,Ook horen we in de verte al het dreigende geluid van de aankomende reuzen’’, vertelt de Akkrumer musicus. Met de muziek schetst hij een beeld van het Friese platteland en zijn ontwakende natuur.

De middendelen van The Two Giants zijn voor de beide reuzen. Zigterman: ,,Het dalende karakter van de melodie en de ritmische patronen verklanken Kromme Knilles. Manke Meine wordt vooral gekenmerkt door het toepassen van maatsoortwisselingen. Tussen deze twee delen is een kort intermezzo, die de lompheid en botheid van reuzen laat horen in een gesproken dialoog, gedaan door de muzikanten.’’

Het laatste deel vertelt over het ontstaan van het dorp Akkrum zelf. Beginnend met een koraalmatig thema, waarin naar het ontstaan van de kerk wordt verwezen, bouwt dit deel op naar een grote climax: Akkrum blijkt anno 2021 een bruisend en levendig dorp dat vol goede moed de toekomst tegemoet gaat.’’

Foto: Thom ZIgterman, video Fanfare Harmonie

Nog geen reacties.

(advertentie)