Akkrum.net

De Akkrumer Passion heeft vijfhonderd bezoekers op de Tsjerkebleek een meer dan goede vrijdagavond bezorgd. Met zeventig acteurs, muzikanten en zangers was niet alleen het podium bomvol, ook de bleek er omheen was meer dan gevuld. Het publiek genoot volop van het muziek- en theaterspektakel met daarin een aantal klinkende solo’s van onder andere Jezus (Leo Boermans), Judith de vrouwelijke Judas (Wietske de Boer) en Maria (Julia Rijpma).

,,Wy hawwe in machtige jûn hân, mei nei ôfrin moaie leafdefolle reaksjes. De ploech is in erfaring riker, sawol de akteurs en aktrises, dy’t faker spile hawwe, mar ek de ‘begjinnelingen’. De band hat alderferskuorendst moai spile en it koar kaam fantastysk ta syn rjocht! Al mei al in jûn, dy’t machtig wie’’, aldus hoofdrolspeler Leo Boermans na afloop.

De voorstelling begon een half uur later dan de bedoeling was. Reden was dat de vertoonde filmpjes op het witte doek bij donker beter tot hun recht kwamen. De Passion-ploeg had de mini-reportages met een tweede verhaal, zoals de aankomst van de ploeg met een platbodem in Akkrum, al eerder opgenomen. Maanden voorbereiding ging aan het spektakel op Goede Vrijdag vooraf.

Samen met de vele repetities, het regelen van praktische zaken, alle harde werk en slapeloze nachten heeft het geleid tot deze avond, schreef voorzitter Annette Hofman van stichting De Passie van Akkrum in haar voorwoord. Bezoekers waren na afloop ronduit enthousiast: ,,It wie echt skitterjend, op guon mominten hoe’k it pikefel op ‘e earms.’’

Foto's/video: Akkrumer Passion/Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Jezus (Leo Boermans) en zijn discipelen230407 Akkrum Passion Jezus 1000

Ruzie met de kurk in de wijnfles230407 Akkrum Passion Jezus fleswijn 1000230407 Akkrum Passion kruisen 1000230407 Akkrum Passion Mariaopfilmdoek AkkrumerPassionMaria (Julia Rijpma) en het gelegenheidskoor230407 Akkrum Passion Maria koor 1000

230407 Akkrum Passion helecastoppodium c AkkrumerPassion

Eerste rang achteraan230407 Akkrum Passion eersterang 1000

 

Het publiek stond letterlijk en figuurlijk op de banken230407 Akkrum Passion publiekopdebanken2

Nog geen reacties.

(advertentie)