Akkrum.net

De reconstructie van het dorpscentrum heeft in 2025 gevolgen voor de kermis van de Akkrumer Merke. Dit jaar kunnen de attracties nog grotendeels op dezelfde manier als andere jaren worden opgesteld. Stichting Akkrum-Nes Centraal (ANC), die de kermis organiseert, krijgt volgend jaar met beperkingen te maken.

,,Het opstellen van de kermisattracties zal lastiger worden’’, verwacht voorzitter Hans Anker van Akkrum-Nes Centraal. De precieze inrichting van het groen op de Tsjerkebleek moet nog plaatsvinden. Het overleg met de gemeente over de plannen wordt over de komende Merke, die van donderdag 27 tot en met zondag 30 juni 2024 wordt gehouden, heen getild. Vier eerdere gesprekken in de afgelopen twee jaar waren ,,constructief en verliepen in goede sfeer’’.

Met de omwonenden worden de plannen over de inpassing van het groen en de kermisattracties ook tijdig besproken, aldus Akkrum-Nes Centraal. Voorzitter Hans Anker: ,,We streven ernaar om de kermis zoveel als mogelijk in het centrum te organiseren. Verplaatsing naar een locatie elders, zo is in het verleden op andere plaatsen wel gebleken, pakt niet goed uit voor de kermis.’’

Akkrumer Merke
Tijdens de jaarlijkse dorpsfeesten hebben de Merke-commissie en Stichting Akkrum-Nes Centraal de taken verdeeld. ANC regelt de kermisattracties en de locatie voor de daarbij behorende salonwagens, alsmede de viswedstrijd op de donderdagavond. Samen met de Merke-commissie wordt op vrijdagavond het Buurtspikerslaan georganiseerd.
De Merke-commissie regelt de grote feesttent en de andere activiteiten in die tent, zoals onder meer de optredende bands en artiesten en de avond Akkrumers voor Akkrumers, die na dertien jaar weer op de zaterdagavond terugkomt.


Kermis, ook vroeger in het centrum
Stichting Akkrum-Nes Centraal (ANC) streeft er naar om de kermis – zoveel als mogelijk – te doen organiseren in het centrum van het dorp. Ook in de historie vond de kermis plaats in het centrum van een dorp of stad.

Het woord kermis komt hoogstwaarschijnlijk van het woord “kerkmis”. Het is een typisch katholiek fenomeen. De term kermis is zo’n honderd jaar geleden in Frankrijk ontstaan en is begonnen als een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de patroonheilige van het dorp of de stad en vond plaats in het centrum, pal naast de kerk. Los van de naam “kermis” gaat de traditie van de attracties al terug tot in de middeleeuwen. (Tekst: ANC)

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)