Akkrum.net

Novermber 2015: de sloop van de eerste van in totaal 117 woningen in de wijk Sinnebuorren.

Plaatselijk Belang Akkrum is zelf op zoek naar een geschikte locatie voor driehonderd woningen in Akkrum en Nes. Een van de opties is een nieuwbouwwijk langs de Polsleatwei. Probleem is dat de grond niet van de gemeente is. Dat geldt ook voor andere plekken waar in de toekomst wellicht gebouwd kan worden.

Tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang donderdagavond 21 april 2022 kwam de nijpende woonproblematiek in het dorp opnieuw naar voren. Weliswaar komt de gemeente Heerenveen deze zomer met een nieuwe woonvisie, maar die wordt pas in september 2022 in de gemeenteraad behandeld, vertelt voorzitter Aize Wijnstra. ,,Wy wurde mei de iene nei de oare fizy konfrontearre en dat sjit net op. Wy wolle mear gang sette.’’

Concrete locaties heeft het bestuur van Plaatselijk Belang, dat in de speurtocht door een aantal inwoners van het dorp wordt bijgestaan, nog niet. Opties als de ijsbaan zijn aan de kleine kant om flinke stappen te zetten. Daar kunnen misschien zo’n 25 woningen worden gebouwd. Ook het terrein van de voormalige mavo en Burgemeester Thalenschool aan de Ombocht is te klein. Bovendien gelden daar geluidsnormen vanwege het nabije spoor en bedrijventerrein.

De vraag naar driehonderd woningen wordt ingegeven door de krimp van het inwoneraantal in de afgelopen acht jaren, zo’n vierhonderd bewoners. Het aantal daalde van zo’n 3.800 naar een krappe 3.400 mensen. De oorzaak ligt onder andere in de sloop van woningen. Met de vernieuwing van de wijk Sinnebuorren verdwenen 140 woningen, terwijl er 90 voor in de plaats terugkwamen. Bovendien wonen steeds minder mensen samen: 1,8 per woning tegen 2,3 een aantal jaren geleden.

Een andere reden is dat de politiek zich vijf jaar geleden op het verkeerde been heeft laten zetten door de onderzoekbureaus, vertelt voorzitter Wijnstra. Terwijl iedereen krimp voorspelde, gebeurde het tegenovergestelde ,,Yn de doarpkes op de klaai is gjin hûs mear te finen, wylst se dêr fiif jier noch dikke krimp foarspelden.”

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)