Akkrum.net

,,Binnen vier jaar ziet Akkrum er heel anders en veel mooier uit. De aanpak van het centrum kan helaas niet in een keer worden opgepakt. Voor het volledig pakket aan wensen is € 7,6 miljoen nodig, maar dat geld is er niet. Voor vier deelprojecten uit de centrumvisie wordt nu bijna vier miljoen euro uitgetrokken.’’

De werkgroep Altyd Akkrum is overwegend enthousiast over het door burgemeester en wethouders vastgestelde plan voor de aanpak van het dorpscentrum. De weg er naar toe was soms hobbelig en zorgde voor de nodige onrust in het dorp. De voorgestelde kap van kastanjebomen op de Tsjerkebleek stuitte bijvoorbeeld voor protest, de plannen om een aanlegsteiger achter wooncomplex Coopersburg te maken, bezorgde de bewoners slapeloze nachten. Extra vergaderingen met betrokken partijen, zoals de Merkecommissie over het verplaatsen van de feesttent, resulteerden uiteindelijk in het tijdig gladstrijken van plooien.

Drie fysieke en drie digitale inspraakavonden en honderden vrijwilligersuren later ligt er een plan, waarmee de gemeente aan de slag gaat. De gemeenteraad van Heerenveen behandelt de centrumvisie op donderdag 12 mei 2022 in haar vergadering. De raadscommissie buigt zich donderdag 28 april over de plannen. Daarna kan de eerste spade in de grond.

Vier deelplannen worden als eerste aangepakt: de herinrichting van het gebied Tsjerkebleek/Heechein, de herinrichting van de Buorren/Kleef, die van het evenemententerrein en het versterken van de waterrecreatie. ,,De selectie sluit aan bij de inbreng vanuit het dorp. Het aanpakken van het kernwinkelgebied heeft de hoogste prioriteit’’, aldus voorzitter Aize Wijnstra van Plaatselijk Belang. De Tsjerkebleek en het Heechein vergen een totale investering van 1,9 miljoen. Het opwaarderen van de Smidsstege, de Boerestege, het parkeren op de Tsjerkebleek zelf en in de omgeving horen daar ook bij, net als het opnieuw bestraten en inrichten van het plein op De Kleef-Buorren.

Watersport
Wijnstra: ,,We hebben ook gevraagd om de voorzieningen voor waterrecreatie in een echt watersportdorp als Akkrum op te waarderen. Op het evenemententerrein komt veel samen: het is een belangrijke schakel tussen waterrecreatie en het centrum en is bovendien een plek waar veel activiteiten plaatsvinden’’. De waterrecreatie in Akkrum wordt op verschillende punten versterkt. Op het evenemententerrein komt een zogeheten Toeristisch Overstappunt (TOP), waar toeristen zich kunnen oriënteren op de talrijke recreatieve voorzieningen in de regio.

Het plan Waterrijk Akkrum behelst onder andere ook het ophogen brug Wide Stege en de brug in de Buorren voor een nieuwe sloepenroute. Niet alle omwonenden zijn er even blij mee. De verplaatsing van het havenkantoor en toiletvoorzieningen is afgeblazen, maar uitbreiding en renovatie staan wel op stapel. De passantenhaven zelf wordt voor een ton opgeknapt. Aanvankelijk wilde de gemeente de feesttent tijdens de Akkrumer Merke niet meer op het evenemententerrein, maar dat stuitte tegen de borst van de Merkecommissie. Een inderhaast opgezette bijeenkomst zorgde ervoor dat de tent op de huidige locatie kan blijven.

Gediscussieerd wordt nog over het voormalige korfbalterrein, ook wel terreintje Oost genoemd, dat voor 1.275.000 euro zou moeten worden verbeterd. Binnen dat idee wordt aan een betere verbinding met het vaarwater en de aanlegplaatsen van AWS Eendracht gedacht.

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN, werkgroep Tsjerkebleek, centrumondernemers en Akkrumer Watersportvereniging De Eendracht (AWS) praatten met tientallen inwoners van Akkrum en Nes mee over de plannen.

 

Uitgestelde plannen en ideeën
De volgende plannen zijn vanwege geldgebrek in de wachtrij gezet:

– Herinrichting Ljouwerterdyk voor 1,2 miljoen euro.
– Herinrichting Kanadeeskestrjiitte 500.000 euro.
– Aanpak Boarnswâl en Bûterwal 1,41 miljoen euro.
– Een aantal parkeerterreinen wordt uitgebreid en deels verplaatst
– Boodschappensteiger voor pleziervaarders in de Polsleat
– Verbetering Hylkemapôle achter wooncomplex Welgelegen 25.000 euro.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)