Akkrum.net

Een wandelroute, die op een spectaculaire manier in het licht was gezet met optredens van artiesten uit Akkrum en Nes op veertien verschillende locaties. Vijhonderd deelnemers beleefden zaterdagavond 2 maart 2024 een prachtige avond met Akkrum yn ’t Ljocht.

,,We krije sokke ênthûsiaste reaksjes, minsken fûnen it echt geweldich, We binne der suver wat stil fan”, zegt Marja Wiersma namens Dreamteater Akkrum, die de organisatie in handen had. ,,Foar dit evenemint binne sa folle minsken yn ’t spier west en sa waard Akkrum yn ’t Ljocht echt in boppeslach.''

Vanuit de sporthal vetrokken tussen 18.45 uur en 20.00 uur de vijfhonderd deelnemers in groepen van vijftig wandelaars. Ze werden toegezongen door de muziekgroep “Wat Let” met een eigen gemaakt vertreklied.

Via de Feansterdyk en de Kanadeeskestrjitte kwamen de wandelaars in Doarpskeamer Akkrum-Nes terecht waar acteurs van Dreamteater een komische act speelden. Op de Galamaleane waren de kastanjebomen prachtig verlicht en bij zorggroep It Pakhûs stonden leerlingen van Sing Friesland de wandelaars enthousiast toe te zingen. Marja Wiersma: “Kliïnten en bewenners fan It Pakhûs dielden peaskeaaien út en sy ha ús ek holpen mei it skjinmeitsjen fan de glêzen potten mei ljochtjes, dy’t ûnderweis lâns de rûte opsteld stiene. Hûnderten hiene we dêr fan nedich. En alle stickers moasten der fansels wol fan ôf oars seagen de rinners de ljochtjes net.”

Wachtkamer vol patiënten
Op De Himdyk en G. S de Ruiterstrjitte waren de straten met behulp van de bewoners verlicht en er werd een lichtprojectie van Hanna Pol getoond, die op geluid reageerde. In zorgcentrum Leppehiem zongen twee kinderkoren van Sing Friesland de wandelaars en de bewoners toe. In de huisartsenpraktijk speelden acteurs van Dreamteater Akkrum een hilarische act met als gastacteur de huisartsen Brent Bearda Bakker en Sonja Swart.

Kleurige Saxoholics
Via de Smellebrêge en de Boarnswâl liepen de wandelaars door de - ook voor veel Akkrumers totaal onbekende - Keakelstege, waar een audioverhaal te horen was. In het steeds van kleur verschietende havenkantoor speelde het saxofoonorkest Saxoholics vrolijk in het gehoor liggende deuntjes. De route ging vervolgens dwars door de tuin van wooncomplex Coopersburg, die op een romantische manier verlicht was met als uitsmijter de meer dan levensgrote letters “I love Akkrum”.

Hakken
De route ging vervolgers naar de kantine van Voetbalvereniging Akkrum waar verlichte herten op de middenstip stonden en het deejaycollectief Hakkrum de volumeknop wijd open had gezet. Op de ijsbaan was een lichtprojectie op het water te bewonderen en op Hylkema’s Pôle stond een verlicht bos van dennebomen. In de Terptsjerke trad het Popkoor Akkrum op en in zalencentrum De Lantearne gaven Rick Pol en Silke van Dokkum een dansvoorstelling, waar ook veel wandelaars enthousiast aan meededen.

Gedekte tafel
Via een bijzonder fraai in Italiaanse sferen gedekte eettafel met parapluhemel in de Finkebuorren kwamen de wandelaars door een vlinderrijke steeg op de Polsleatwei aan waar DJ Djurre er een feestje van maakte en Team Houwitzer alle deelnemers een drankje aanbood. De wandelaars liepen vervolgens dwars door de stal van melkveehouderijbedrijf Jongbloed, waar ze over de voergang langs de 340 melkkoeien liepen. Daar kregen ze warme chocolademelk met slagroom aangeboden, terwijl shantykoor Kromme Knilles Sjongers in een half open vrachtwagen optrad.

Zuivering
De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Akkrum is vrijwel nooit toegankelijk, maar Wetterskip Fryslân had speciaal voor de wandelaars van Akkrum yn ’t Ljocht het hek geopend. Over de met fakkels verlichte polderdijk liepen ze terug. Bij jachtschildersbedrijf Kooistra hing een grote verlichte inktvis in de bootkraan en ook de bomen op De Loads waren prachtig in het licht gezet, waardoor de wandelaars zich in de Carribean waanden. De wandeling ging vervolgens dwars door het bedrijf van Boot Akkrum waar de band Northmen in de showroom tussen de verlichte boten stond te spelen.

Spookhuis
In het griezelige spookhuis van jongerenorganisatie Staj schrokken bezoekers zich het rambam toen halverwege ze de stuipen op het lijf werd gejaagd door een boeman, die zich om een hoekje had verstopt. De wandeling eindigde na ruim zeven kilometer in de sporthal, waar 'Wat Let' een optreden gaf tot alle wandelaars terug waren.

Marja Wiersma: “Der wie in grut ferskaat oan optredens, lokaasjes en al it ljocht dat te bewûnderjen wie. De rinners waarden eins hieltiid wer ferrast. Alle lokaasje-eigners, ferienings en artiesten hawwe der echt alles oan dyn om dit evenemint slagje te litten. En dêrneist al dy frijwilligers dy’t ús holpen hawwe om dit foarelkoar te krigen. Wat in ynset en gearwurking. Dit hawwe we meielkoar dien en dêr meie we best grusk op wêze.’’

Foto's: Dreamteater Akkrum/Marja Wiersma, Sietze Eelsingh en Noordoost.nl/Alex J. de Haan

De showroom van Boot Akkrum met de band Northmen200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater 8 1000

 

De tuin van wooncomplex Coopersburg was opgesierd met de tekst "I love Akkrum". 200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater 9 1000

 

Het fraai uitgelichte pand van zorggroep It Pakhûs aan de Galemaleane.200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater 10 1000

 

200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater 11 1000

 

De feeëriek verlichte Galemaleane200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater 13 1000

 

Twee druk breiende dames van Dreamteater in actie in Doarpskeamer Akkrum-Nes
240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 12 1000

 

Zangeres van Sing Friesland in It Pakhûs.240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 13 1000

 

Patiënten met ernstige problemen in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 23 1000

 

Een zwangere vrouw op brancard wordt gerust gesteld door de huisarts.240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 28 1000

 

Saxofoonmuziek vanuit het van kleur verschietende havenkantoor240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 29 1000

 

Een wandelaar vereeuwigd het dennenbos op Hylkema’s Pôle240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 31 1000

 

Het deejaycollectief Hakkrum in actie in de voetbalkantine240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 32 1000

 

Verlichte herten op de middenstip van het hoofdveld van Voetbalvereniging Akkrum240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 33 1000

 

240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 45 1000

 

Rick Pol en Silke van Dokkum gaven een dansvoorstelling in De Lantearne240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 47 1000

 

Popkoor Akkrum in de Terptsjerke240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 48 1000

 

240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 52 1000

 

Verlichte woning langs de route aan de Trigreppel240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 53 1000

 

Een sfeervol gedekte tafel in Italiaanse stijl met een hemel van kleurige paraplu's in de Finkebuorren240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 56 1000

 

Deejay Djurre in de hal van Poltrail240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 59 1000

 

Een glaasje sap of berenburg van Team Houwitzer - omlijst met swingende muziek van deejay Djurre. 240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 71 1000

 

De lange toegangsweg naar melkveehouderij Jongbloed was fraai verlicht240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 72 1000

 

Wandelaars onder de blauwe bol op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 74 1000

 

Carribean sferen op De Loads240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 76 1000

 

De band Northmen treedt op tussen de boten van Boot Akkrum240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 79 1000

 

,,Wat doet u hier. Er valt niks te kijken. Gaat uw nu maar weg. Kijk, hier hebt u een pilletje.'' De huisartsen stuurden de wandelaars vlot weg uit de wachtkamer vol patiënten.240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 107 1000

 

Shantykoor Kromme Knilles Sjongers bij melkveehouderij Jongbloed.240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 111 1000

Het spookhuis van jongerenorganisatie Staj: een boeman joeg de passanten de stuipen op het lijf.240302 Akkrum YntLjocht kuiertocht 116 1000

 

De lichtprojectie van Hanna Pol getoond, die op geluid reageert200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater projectie 1000

 

Swingen met Wat Let200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater watlet 1000

 

Vrolijkheid troef bij de koortjes van Sing Friesland in zorgcentrum Leppehiem, waar de wandelaars dwars doorheen liepen, terwijl bewoners met volle teugen genoten.240302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater SIngIn 1000

 

Bij jachtschildersbedrijf Kooistra hing een grote verlichte inktvis in de bootkraan200302 Akkrum YntLjocht c Dreamteater Kooistra 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)