Akkrum.net

Nieuwe woningen aan de Sinnebuorren: 120 gesloopt, 90 erbij. ,,We buorkje efterút''

Akkrum-Nes zit te springen om nieuwe woningen. Al jaren praat de vereniging voor Plaatselijk Belang met de gemeente Heerenveen. Complete plannen worden gepresenteerd, maar ,,wij krijgen bij de gemeente niets van de grond. Alles loopt vast op de bureaucratie. Iedereen moet er wat van vinden en tot daadkrachtige besluiten komt het niet’’, reageert voorzitter Aize Wijnstra van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes.

,,In onze beide dorpen kampen we met de zelfde problemen zoals bijna alle dorpen in Friesland. Zeer frustrerend is het ook nog eens dat de ene na de andere woonwijk in het dorp Heerenveen wordt opgeleverd. Vlak voor de verkiezingen roepen alle politieke partijen nu weer dat wonen een speerpunt in de verkiezingsprogramma's zijn. Dat roepen en schreeuwen is gemakkelijk, maar kom ook eens tot daden.’’

De gemeentelijke woonvisie wordt in september 2022 vastgesteld. De komende week mogen de raadsfracties zich uitspreken over het mandaat dat aan burgemeester en wethouders wordt gegeven om de woonplannen voor hoofdplaats Heerenveen en de buitendorpen verder uit te werken. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes stoort zich mateloos aan de werkwijze van de gemeente. In de loop van de afgelopen jaren zag het bestuur verschillende plannen voor nieuwbouw van woningen sneuvelen.

Woningbouw komt niet van de grond in Akkrum en Nes. Een uitgewerkt plan voor zes tot acht tiny houses op het oude gasfabriekterrein aan de Boarnsterdyk, waar Plaatselijk Belang mee kwam, werd op het laatste moment resoluut van tafel geveegd, aldus voorzitter Wijnstra. ,,Een projectontwikkelaar is daar op ons verzoek twee jaar mee bezig geweest. In opdracht van de gemeente hebben we zelfs bodemonderzoek laten doen. Tekeningen en schetsen zijn gemaakt en er was ook al een informatieavond voor de inwoners van Akkrum en Nes in de maak. En toen bleek dat de gemeente niet vrij was met de grond. Een eerdere plannenmaker voor kleine woonschepen op de zelfde locatie maakt nog steeds aanspraak op de grond. Voor die tiny houses hadden we zes gegadigden met serieuze belangstelling.’’

“Tiny Houses van tafel geveegd”
Een uitgewerkt plan voor zes tot acht tiny houses op het oude gasfabriekterrein aan de Boarnsterdyk (foto), waar Plaatselijk Belang mee kwam, werd op het laatste moment resoluut van tafel geveegd, aldus voorzitter Wijnstra. ,,Een projectontwikkelaar is daar op ons verzoek twee jaar mee bezig geweest. In opdracht van de gemeente heeft de projectontwikkelaar zelfs bodemonderzoek laten doen. Tekeningen en schetsen zijn gemaakt en er was zelfs een informatieavond voor de inwoners van Akkrum en Nes in de maak. En toen bleek dat de gemeente niet vrij was met de grond. Een eerdere plannenmaker voor kleine woonschepen op de zelfde locatie maakt nog steeds aanspraak op de grond. Voor die tiny houses hadden we zes gegadigden met serieuze belangstelling.’’

Achteruit
Plannen voor een nieuwe woonwijk komen niet van de grond, constateert Plaatselijk Belang. Qua woningaantallen gaan de beide dorpen er zelfs op achteruit. Aan de Sinnebuorren zijn 140 huizen afgebroken en 90 voor in de plaats gekomen. Voorzitter Wijnstra: ,,We zitten te springen om betaalbare huizen voor jongeren en kleinere huizen en appartementen voor de oudere generatie, die graag kleiner wil gaan wonen.’’

Honderd woningen aan water
De vraag naar woningen in Akkrum is groot. Lokale makelaars onderstrepen dat. Voor een ruilwoning in Akkrum, die eind vorig jaar op de markt was, waren alleen al tien gegadigden uit beide dorpen. Een tekort is er ook aan betaalbare woningen voor starters en aan doorstroomwoningen voor gezinnen. Veel ouderen op Nes willen kleiner wonen. De run op het nieuwe appartementencomplex Polsleat, waarvoor in december de heipalen zijn geboord, was enorm groot. Ruim veertig gegadigden met serieuze belangstelling voor de veertien appartementen klopten aan. ,,Als er in Akkrum en Nes een kleine honderd woningen aan het water beschikbaar komen, zijn ze in een mum van tijd verkocht.’’

Bestaande panden
Bestuurslid Abel Kleefstra wijst ook op mogelijkheid om bestaande bedrijfspanden een woonbestemming te geven, ze op te knappen en op die manier woonruimte te creëren. Hij benadrukt de noodzaak van nieuwbouw. ,,Als ik zie waar we nu staan, dan is het essentieel dat er woningen bijkomen om de dynamiek en de doorstroom in onze dorpen te verbeteren. Enerzijds willen we groeien, anderzijds wordt dit door het trage optreden van de gemeente belemmerd.’’

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)