Akkrum.net

Een zoete inval was het woensdag de hele dag in Doarpskeamer Akkrum. De hele dag verzorgde NPO Radio 1 uitzendingen op locatie met gasten uit Akkrum en Nes. Korte interviews met inwoners werden in de loop van de dag regelmatig uitgezonden, twee langere gesprekken gingen live de ether in. Een kleine honderd mensen uit de wijde omgeving kwamen langs.

Een ,,ramvolle’’ Doarpskeamer was het toneel van een slotgesprek, waar Sietze Eelsingh en Zwier Kroese hun verhaal vertelden over de noodzaak om samen te werken. Melkveehouder Berend Mulder uit Haskerdijken was uitgenodigd om de problematiek rond het boeren op de veenweidegrond te belichten. Omrop Fryslân-verslaggever Caspar Slotboom lardeerde de gesprekken vanuit provinciaal perspectief, waarbij hij tegelijkertijd in Hooghaarlemmerdijks de Friese taal promootte. Hilde Monsma deed dat vanuit haar missie om uitsluitend nog Fries te praten, ook voor de microfoon van Nederlandstalige verslaggeefster.

Een clubje van tien medewerkers kwam langs: presentatoren, interviewers, technici en zelfs een allervriendelijkste beveiliger uit Folsgare. ,,Foar it gefal der wat gebeurt’’, maar hij had een rustige dag. Het NPO Radio 1-team, waarvan een deel in in een hotel in Heerenveen overnachtte, had het druk. Een interviewster ontmoette in het dorp mensen, die graag wilden vertellen wat ze op hun hart hadden, maar net zoveel die niet op de radio wilden.

André Tanis greep zijn kans om het zwerfvuilprobleem aan de kaak te stellen, Rein Huitema vroeg om meer aandacht voor “mienskipssin”, Ida-de Haan-Tetteroo pleitte voor een meer holistische levensstijl, Esther Kalfsbeek wees op onder andere de gevolgen van stikstofproblemayiek voor boeren en Roland van der Starre kwam met een pleidooi voor energiebesparing van onder op.

Zendermanager Klaske Tameling, die oorspronkelijk uit Heerenveen komt, was de hele dag aanwezig. Ze wilde niets van het programma in Akkrum-Nes missen. Het “NPO Radio 1 Luistert naar jou”-team was enorm te spreken over de hartelijke ontvangst in de Doarpskeamer. ,,Ik ga hier drie keer zwaarder weg dan ik hier kwam’’, liet presentator Roos Abelman zich ontvallen.

Lees ook:

 

NPO Radio 1-ferslachjouwster Noah van Diepen ûnderfreget Hilde Monsma út Akkrum oer har winsk. ,,Ik praat allinne mar Frysk, it is in geweldich moaie taal. Jonge bern leare it net mear. Myn soan hat in freondin, dy’t Nederlânsk praat. Dat betsjut dat harren bern aanst ek Nederlânsk prate en gjin Frysk leare. Dat is spitich.’’230111 Akkrum NPO1 NoahvanDiepen interviewt HildeMonsma

Technici van NPO Radio 1 waren woensdagochtend al vroeg aan het werk. In het midden Astrid de Jong, die al jarenlang in de vrijdagnacht het progromma De Nacxhtzuster presenteert. Enthousiaste fans uit Joure stormden op haar af om kennis te maken.,230111 AKkrum NPO1 technici

Omrop Fryslân-verslaggever Casper Slotboom en melkveehouder Berend Mulder uit Haskerdijken voor de NPO 1-microfoon.230111 Akkrum NPO1 ROF CasperSlotboom mvh BerendMulder

Foto's: Noordoost.nl/

Nog geen reacties.

(advertentie)