Akkrum.net

Akkrum en Nes krijgen in totaal 70 van de 116 bomen uit Bosk Akkrum. Een deel ervan is inmiddels op een van de dertien locaties in beide dorpen geplant. Het oorspronkelijke plan is op onderdelen gewijzigd. Op verzoek van omwonenden worden op een aantal plekken andere boomsoorten geplant.

Niet overal konden de bomen van Bosk Akkrum een plekje kregen. ,,Niet elke boom aardt op elke plek. Dus hebben we voor elke boomsoort een passende bestemming gezocht en gevonden’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Naar aanleiding van de voorgestelde locaties ontving de gemeente zes reacties via de mail, terwijl het wijkteam enkele telefoontjes kreeg. De gemeente ging niet over een nacht ijs. In totaal 150 omwonenden van de voorgestelde plantplekken kregen een brief, terwijl op 1.800 adressen in Akkrum en Nes een nieuwsbrief werd verspreid.

De overige bomen krijgen een plek in de gemeente Heerenveen. De Le Roy-tuin bijvoorbeeld, een kilometer lang wandel-el dorado met gestapelde stenen bouwwerken in het centrum van Heerenveen, krijgt twee honingbomen, die volgend jaar worden geplant.

Een deel van de locaties staat op de pagina Bomen 'Meet me in the Forest' - Gemeente Heerenveen.

 • Sitadel: 2 x grijze abeel
 • Passantenhaven Heechein: 1 x haagbeuk en 2 x zachte es
 • Mienewei: 1 mantsjoerijse kers
 • Ombocht: 2 x witte abeel en 2 x honingboom
 • Ulbe Twijnstrawei: 2 x valse christusdoorn, 2 x zwarte populier, 2 x honingboom
 • Brede School aan De Stringen: 2 x grauwe abeel, 1 ratelpopulier, 2 x honingboom, 2 x winterlinde
  • De Brede School in Akkrum heeft vier bakken gekregen en zelf nog eens vier bakken met in totaal veertien bomen gekocht. Komende woensdag komen daar nog drie appelbomen bij.
 • Suster van der Vergstrjitte (tegenover Leppehiem): 1 Mantsjoerijse kers
 • Opstekker: 1 valse christusdoorn
 • Leppedyk (rondom Weidlânsbrege): 1 ruwe berk, 2 honingbomen, 1 winterlinde
 • Sake Visserstrjitte: 3 fruitbomen, 1 Mantsjoerijse kers
 • Willem Jehannes Koopmansstrjitte (plantsoentje): 2 Mantsjoerijse kers
 • Ook langs het Boerepead en op het terrein bij supermarkt Poiesz worden bomen geplaatst.

Nog geen reacties.

(advertentie)