Akkrum.net

De Smellebrêge in Akkrum is van maandag 20 maart tot en met donderdag 6 april 2023 afgesloten voor weg- en vaarverkeer. De gemeente Heerenveen start dan met de verbetering van de veiligheid rondom de brug, die door bewoners zelf wordt bediend. Het werk zou aanvankelijk voor de start van het vaarseizoen op 1 april klaar zijn, maar dat wordt iets later.

Knol Akkrum verlengt onder andere de remmingswerken aan beide kanten van de brug, zodat pleziervaarders daar kunnen aanleggen. Ook komen er bolders langs de waterkant. Langs de Boarnswâl zal gemeentelijk groen verdwijnen. Ook worden op verschillende plaatsen overhangende takken van bomen boven het water gesnoeid; deels gebeurt dat door het wijkteam, deels door de bewoners zelf. Het gaat om het gedeelte van De Boarn tot aan de betonnen brug in de Himdyk, waar bewoners hun plezierboten hebben liggen. De hoge boten kunnen alleen via de Smellebrêge er in en uit.

Slagboom
Om de veiligheid te vergroten wordt de slagboom aan de kant van Mienskipssintrum Leppehiem dichter op de brug geplaatst. Het brugvak zelf wordt in zijn geheel met nieuw te plaatsen hekwerkjes afgeschermd. Ze worden in dezelfde stijl als de huidige hekken uitgevoerd. Ook het straatwerk rondom de brug wordt aangepakt.

Overeenkomst met bewoners
Het bedieningspaneel wordt naar de kant van Boarnswâl/Bûterwâl verplaatst. Vanwege veiligheidsnormen moet de brug vanaf de walkant worden bediend. de Smellebrêge een zelfbedieningsbrug. Bewoners moeten daarvoor een overeenkomst ondertekenen, zoals de gebruikers van de houten ophaalbrug in de Trigreppel die ook hebben. Ze krijgen dan instructie en een sleutel van de brug.

Overlast bootjes
De overlast van bootjes aan de Boarnswâl/ Bûterwâl, die nu en dan wordt ervaren, wordt ook aangepakt. De gemeente gaat na of deze bootjes een legale ligplaats hebben.

De zelfbedieningsperiode loopt van 1 april tot 1 november net als bij alle andere bruggen. De bedientijd is in deze periode van 9.00 tot 21.30. Wel met de opmerking dat de gemeente ervan uit gaat dat de brug tijdens de spits rond 17.00 uur en met “donker” niet meer wordt bediend.

Verhogen brug
Het veilig bedienbaar maken van de brug staat los van de plannen om de doorvaart voor sloepen bij de Smellebrêge te verbeteren. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die hiervoor zijn, aldus de gemeente.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)