Akkrum.net

Paasweekend 2020: de politie bekeurt te snelle jongeren in een rubberboot op De Boarn in Akkrum. Ook pleziervaarders in sloepen en andere boten varen regelmatig te snel.

Bewoners langs De Boarn in Akkrum voeren actie om pleziervaarders aan hun maximumsnelheid te laten houden. Golfslag van te snel varende passanten zorgt voor overlast. In een enkel geval raakten boten langs de wal beschadigd. Met name eigenaren en huurders van sloepen ,,lijken zich van geen kwaad bewust te zijn. Je kunt ze het niet eens kwalijk nemen, want het is onwetenheid’’, aldus bewoners in een brief aan Plaatselijk Belang Akkrum.

De problemen spelen voor bewoners langs De Boarn in Akkrum en Nes (H). Ook bewoners en bedrijven langs de Polsleat ervaren overlast. Boten mogen maximaal zes kilometer per uur, maar daar houdt een deel van de pleziervaarders zich niet aan. De briefschrijvers pleiten voor een bord met de tekst “Stapvoets varen” aan zowel het begin als het einde van het dorp. ,,Nog beter zou zijn dat de oproep onderweg een paar keer wordt herhaald.’’

Bestaande borden met de oproep om maximaal zes kilometer per uur te varen sorteren volgens de briefschrijvers onvoldoende effect. Bewoners van de Adam Hurdriderstrjitte plaatsten jaren geleden ook al dergelijke, zelfgemaakte borden langs De Boarn. Ook pleiten ze ervoor dat verhuurders van boten opvarenden instructies over de maximum snelheid geven.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

2 reacties:

  • Het is wel erg overtrokken en belachelijk.  Men mag niet met een snelle(re) boot door Akkrum varen, maar je mag wel varen tussen die duizende huurboten waar mannen feestend (en dronken) er gewoon op los varen dat je het gevoel hebt tusssen al die botsauto's door te moeten/kunnen laveren.

    Iets wat in mijn ogen een veel gevaarlijker spel opleverd dan dat een sloepie ( onwetend ) een paar km te hard vaart en wat golfjes veroorzaakt.

    Iedereen moet en dient zich aan de snelheid te houden daar pleit ik ook voor echter niet voor al diegene die een 14 mtr jacht huren met als vergelijk zonder rijbewijs  op een vrachtauto gaan rijden , dat kan toch ook niet.

    Dus weg met al die rottige huurboten en laten we weer eens volop genieten op het water , zonder ergenis , net als vroeger  !!

    Ik groet jullie,

  • Het zijn zeker niet de plezierboten die het meest hinder geven . Tussen de weilandbrug en de spoorbrug zijn het vooral de rubberbootjes waar de bewoners veel last van hebben. De kinderen hebben vaak niet in de gaten hoe gevaarlijk het is. Meerdere bewoners ergeren zich eraan maar durven niets te zeggen. Ouders ,maar ook verhuurders van sloepen, moeten kinderen en huurders daar op aan spreken. Het is al verschillende keren mis gegaan met mensen die op hun boot staan en ineens een onverwachte golfslag langskomt. Het bord rustig varen is geplaatst,vanaf de spoorbrug 300 m verder . Het bord moet natuurlijk bij de spoorbrug staan. Wij hopen dat het beter wordt. 

(advertentie)