Akkrum.net

Verwachtingen dag twee hooggespannen

Verwachtingen hooggespannen

Aan de start van dag twee van de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes zijn de verwachtingen hooggespannen. Leveren de inzichten van de afgelopen dag voldoende inspiratie op voor een nieuwe verdiepingsslag?

Tijdens de ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes buigen inwoners van de dorpen zich, samen met inhoudelijke experts en medewerkers van de gemeente, over de ruimtelijke opgaven van Akkrum Nes en omgeving. Tijdens meerdere ontwerpsessies gaan de deelnemers in gesprek over de kwaliteiten van de dorpen en het landschap. Waar liggen kansen om antwoord te bieden op de ruimtelijke opgaven van de toekomst?

Verschillende perspectieven

De gesprekken vinden plaats aan drie verschillende tafels. Een tafel buigt zich over Landbouw, Landschap en Klimaat, een tweede tafel neemt het perspectief van Wonen en Voorzieningen, de laatste tafel benadert de opgaven met het oog op Recreatie en Bedrijvigheid. Tijdens de gesprekken maken landschapsarchitecten al tekenend een verslag. Op die manier belanden de ideeën in de hoofden van de mensen op echte kaarten.

Burgemeester en wethouder

Dag twee start met een bezoek van burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Sybrig Sijtsma van Heerenveen. Zij krijgen een korte presentatie over de opbrengsten en het proces van de eerste dag. Daarna zullen de groepen aan de verschillende tafels weer uiteen gaan om hun schetsen verder uit te werken.

(advertentie)