Akkrum.net

de schetsen van de andere groepen worden driftig gefotografeerd om als inspiratie te dienen voor de verdere uitwerking.
Veel overeenkomsten tussen groepen
De tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes is in volle gang. Na de lunch hebben de verschillende thematafels hard gewerkt aan verschillende ideeën om te komen tot oplossingen voor de ruimtelijke opgaven van de twee dorpen.

Tijdens de tweede plenaire presentatie van de verschillende themagroepen blijkt dat er veel overeenkomsten zijn in de manier van denken. Zowel in de groep die gaat over recreatie en bedrijvigheid, als in de twee andere groepen, woningbouw en voorzieningen en landbouw en natuur is er gesproken over het belang van de verbinding tussen het water en het wonen en recreëren.

Akkrum en de ûnlannen
In het meer landelijke gebied is het belang van de langwerpige structuren aan de zuidwestkant van het dorp door alle groepen benadrukt. “Eartiids koene we op sterk iis op redens fan Akkrum nei de Jouwer”, memoreerde één van de organisatoren van Akwaseum, Kees de Boer. Hij refereert hiermee aan de verbinding tussen Akkrum-Nes aan de oever van De Boarn en de ûnlannen in de richting van de Terkaplester Puollen.
 

Aan het eind van de plenaire presentatie krijgen de groepen de opdracht om mét de inspiratie van de andere groepen verder te gaan met het uitwerken van hun ideeën. Voor de groepen verder gaan, worden de schetsen van de anderen driftig gefotografeerd.

  • Volg deze nieuwsfeed om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen tijdens deze twee dagen.

(advertentie)